Hasła rzeczowe

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Ostrowie Wielkopolskim

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Ostrowie Wielkopolskim; funkcjonował 13 XII 1981 – 18 VI 1982 w AŚ ZK w Ostrowie Wlkp.; komendant: naczelnik AŚ mjr Ryszard Bartczak, nast. od IV 1982 Aleksander Łukowiak; internowani byli tu działacze „S” i in. niezależnych organizacji z terenu południowej Wielkopolski – kaliskiego i leszczyńskiego, od 1 II 1982 z całej Wielkopolski, dodatkowo z zielonogórskiego; łącznie ok. 260 osób: ok. 120 osób z woj. kaliskiego (m.in. Leonard Duszeńko, Andrzej Wojkowski, Bogusław Śliwa) i ok. 140 z innych terenów (m.in. z Poznania: Bogdan Ciszak, Piotr Czartołomny, Ryszard Ganowicz, Julian Zydorek).

Warunki: cele (na II piętrze) od 4- do 10-osobowe, zimne (w niektórych powybijane szyby w oknach) i zapluskwione, wyposażone w łóżka i stoły, funkcję sanitariatów pełniły wiadra; internowani nie mogli się ze sobą kontaktować (cele były pozamykane), nie mieli dostępu do informacji z zewnątrz; raz w tygodniu kąpiel, 1-godzinny spacer dziennie na otoczonym murem spacerniaku; kapelanem internowanych został ks. Alfred Mąka z kościoła św. Stanisława Biskupa Męczennika, pierwsza wizyta duszpasterska odbyła się w wigilię Bożego Narodzenia 1981. 5-7 I 1982 większość internowanych wywieziono do Ośr. w Głogowie, najstarszych do Ośr. w Darłówku. 1 II 1982 przewieziono 11 osób z Ośr. w Gębarzewie k. Gniezna, z tych samych regionów kraju, oraz niektórych wywiezionych wcześniej z Ostrowa do Głogowa; na żądanie internowanych cele zostały otwarte i zdezynfekowane. W II 1982 w Ośr. miała miejsce 14-dniowa głodówka, z udziałem kilkudziesięciu internowanych. Na początku VI 1982 Ośr. wizytowała delegacja MCK, która uznała warunki socjalne w Ośr. za bardzo złe. 14 VI 1982 internowanych z Ostrowa zaczęto wywozić do Ośr. w Gębarzewie, 18 VI Ośr. zlikwidowano.

 

Waldemar Handke|Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Ostrów Wielkopolski

Opcje strony

do góry