Hasła rzeczowe

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, istniejąca od XIII w. najstarsza parafia namysłowska, od XIV w. także siedziba dekanatu namysłowskiego. W 1973 proboszczem parafii został ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Aleksander Matyka. We IX 1980 w parafii odbywały się spotkania organizacyjne MKZ „S” z Janem Wywiórskim (przewodniczący) na czele, Marianem Kaletą i Adamem Maciągiem. Po 13 XII 1981 w kościele z inicjatywy ks. dziekana A. Matyki co miesiąc odprawiano Msze za Ojczyznę oraz w intencji ofiar stanu wojennego i internowanych; w 1982 otwarto bibliotekę parafialną (ponad 4000 woluminów) udostępniającą mieszkańcom Namysłowa m.in. wydawnictwa podziemne; w stanie wojennym parafia była ważnym punktem na trasie wrocławskich pielgrzymek na Jasną Górę, po których przybyciu (m.in. 10 VIII 1982) w kościele odprawiano msze patriotyczne. W 1983 w Domu Parafialnym zorganizowano z pomocą Stanisława Jackiewicza, Lecha Stefana, Henryka Ostrowskiego i Andrzeja Tomczyka 2 spotkania członków TKK „S” z abp. Henrykiem Gulbinowiczem: w III 1983 wśród obecnych był Józef Pinior i Eugeniusz Szumiejko, w końcu X 1983 do Namysłowa przybyli: Zbigniew Bujak, Tadeusz Jedynak, Bogdan Lis, E. Szumiejko, Marek Muszyński (używający ps. Witold), Jerzy Zdrada, Jan Krzysztof Bielecki. Ważnym wydarzeniem stał się w 19 III 1983 ślub ukrywającego się J. Piniora z Marią Chojnacką (ze względu na sytuację polityczną władze kościelne zgodziły się, by ślub kościelny odbył się przed ślubem cywilnym). W tymże roku na terenie parafii odbyła się zbiórka srebra, z którego wykonano pamiątkowy medal z wizerunkiem papieża Jana Pawła II i napisem „Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II RKS NSZZ Solidarność Dolny Śląsk 21 VI 83”. Medal, wykonany przez inż. Piotra Soleckiego z Gdańska, został wręczony przez delegację „S” Janowi Pawłowi II w czasie jego pobytu we Wrocławiu 21 VI 1983. W XI 1984, po pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki, w kościele parafialnym odtwarzano taśmy magnetofonowe z mowami prymasa Józefa Glempa, Lecha Wałęsy i Andrzeja Szczepkowskiego. Od 23 VI 1985 w namysłowskiej parafii każdego roku w VI odbywały się Dni Kultury Chrześcijańskiej organizowane przez ks. A. Matykę z pomocą L. Stefana i S. Jackiewicza. W ich trakcie zaproszeni naukowcy i działacze opozycji, m.in.: prof. Andrzej Wiszniewski, dr Adolf Juzwenko, ks. Stanisław Orzechowski, Krzysztof Turkowski, Antoni Lenkiewicz, Adam Macedoński, Stefan Bratkowski, Wojciech Myślecki, dr Olgierd Baehr, doc. Kazimierz Czapliński, Ewa Szumańska, Magdalena Bajer, Maria Hernas, prof. Tadeusz Kisielewski, prof. Aureliusz Mikłaszewski prowadzili wykłady z zakresu historii, religii i ekonomii. Wykładom towarzyszyły występy niezależnych artystów, m.in.: Leszka Długosza, Leszka Wójtowicza, Piotra Szczepanika, Mai Komorowskiej, Jacka Federowicza, Bogusława Kierca, spotkania z pisarzami, m.in. Ernestem Bryllem i Małgorzatą Musierowicz; podczas pierwszych DKCh wydarzeniem stało się wystawienie 24 VI 1985 przez Wrocławski Teatr Niezależny (właśc.: Niezależny Samorządny Teatr) ''Anhellego'' Juliusza Słowackiego w reż. Bogusława Kierca. W czasie DKCh odbywały się specjalne msze patriotyczne, sprawowane przez ks. prałata Stanisława Pietraszkę, ks. bp. Józefa Pazdura, ks. Stanisława Orzechowskiego, ks. dziekana Andrzeja Oramusa, ks. Jerzego Żurawickiego, przeora Jasnej Góry o. Rufina Abramka. 18 X 1987 z inicjatywy ks. A. Matyki i za zgodą abp. H. Gulbinowicza rozpoczął działalność Katolicki Uniwersytet Ludowy (zajęcia 1 raz w mies.). Celem Uniwersytetu, jednej z pierwszych tego typu instytucji wewnątrzkościelnych w Polsce, było pogłębianie chrześcijańskiej formacji religijno-moralnej, poszerzanie wiedzy o społecznej nauce Kościoła oraz podnoszenie kultury religijnej wśród mieszkańców Namysłowa i okolicznych wsi. Tematyka wykładów obejmowała także zakazane problemy z historii Polski. Wśród wykładowców znaleźli się, oprócz ww., pracownicy wyższych uczelni i działacze chrześcijańscy: ks. Włodzimierz Wołyniec, ks. prof. Antoni Kiełbasa, ks. S. Orzechowski, ks. Aleksander Radecki, prof. Roman Duda, dr Leonard Smolka, Janusz Radłowski, Stefan Lech, Ryszard Czarnecki, prof. Dorota Simonides oraz Jan Piątkowski. Po zakończeniu wykładu współpracujący z ks. A. Matyką radcy prawni udzielali porad miejscowym rolnikom. W 1989 parafia ponownie stała się miejscem organizowania struktur „S”, w VI 1989 powstał MKO „S”, na czele którego stanęli A. Maciąg, Tadeusz Wojtowicz (przewodniczący), Wincenty Dudek, Ryszard Kos i Jan Wywiórski; tu odbywały się zebrania powołujące KO, w X 1989, z A. Maciągiem (przewodniczący) na czele, Ryszardem Wilczyńskim (wiceprzewodniczący), Edwardem Miksą, Jerzym Szyndlerem, Stanisławem Dorociakiem i Franciszkiem Rabiegą. Obecnie parafia liczy 10 tys. wiernych.

 

Mariusz Patelski

Namysłów, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry