Hasła rzeczowe

Periculum

Periculum, wydawnictwo o charakterze narodowo-katolickim, działające w Warszawie w l. 1984-1987, a do 1989 pod nazwą Sprawa Polska. Założycielem był Włodzimierz Dobrowolski, wówczas student Politechniki Warszawskiej i działacz podziemnego NZS, a także współpracownik Duszpasterstwa Akademickiego PW i Akademii Medycznej. Początkowo drukował dzięki znajomości z pracownikiem obsługującym powielacz i kserograf w Studium Wojskowym PW (imię nieustalone), później druk umożliwili mu drukarze w drukarni Ministerstwa Finansów. Opracowaniem graficznym zajmowała się żona, Iwona Skowron, studentka grafiki ASP. Periculum drukowało książki o tematyce religijnej (''Droga'' Jose Escrivy de Balaguera) oraz pisma działaczy obozu narodowego (R. Dmowski, W. Wasiutyński). Dokonywało też przedruków wydań emigracyjnych. Przeciętny nakład wynosił kilkaset egz.. kolportaż odbywał się poprzez uczestników nieformalnego Studium Katolickiej Nauki Społecznej przy kościele św. Anny w Warszawie, Duszpasterstwo Akademickie w parafii św. Józefa w Warszawie, środowisko mecenasa Napoleona Siemaszki (tzw. salon na Pięknej), a także przez kanały kolportażowe NZS i „S”, w czym pomagał wydawnictwu Ryszard Czarnecki. Wydawnictwo otrzymywało wsparcie finansowe od członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego na emigracji.

 

Tomasz Szczepański

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry