Hasła rzeczowe

Petrochemia

„Petrochemia”, pismo pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, wydawane przez TKZ „S” 16 I – 10 VI 1983. Ukazało się 7 n-rów (w celu zmylenia SB numerację rozpoczęto od n-ru 13), obj. kilka s., format A4 (A5 n-ry 18, 19), druk na powielaczu, nakł. 500–2 tys. egz. Nr 18 został w całości skonfiskowany przez SB, nast. wydrukowany ponownie. Pismo redagowali: Krzysztof Oleszczuk i Wojciech Wiśniewski (w jego domu mieściła się drukarnia). N-ry 18 i 19 redagowali Stanisław Lasocki i Wiesław Waśkiewicz po aresztowaniu w IV 1983 W. Wiśniewskiego i K. Oleszczuka, których zwolniono z aresztu w VII 1983 na mocy amnestii. Na łamach pisma analizowano sytuację wewnątrzzakładową i regionalną, omawiano działalność podziemnych struktur związkowych i dokonywano bieżących ocen sytuacji społ.-polit. w kraju. Kolportowane gł. w Płocku i regionie. Pismo przestano wydawać z powodu aresztowań w środowisku podziemia „S” petrochemii płockiej.

Pod koniec l. 80. pismo reaktywowali członkowie Komitetu Organizacyjnego „S” w MZRiP i PPS w Płocku. Wydawane XII 1988 - II 1989; od I 1989 (nr 2) organ prasowy Komitetu Organizacyjnego „S”; podtytuł: „Niezależne pismo pracowników Petrochemii płockiej”. Ukazały się 3 n-ry, miesięcznik, obj. 2 s., format A4, druk na powielaczu pod szyldem Wydawnictwa Matyldy Kretkowskiej „Magdy” filia Wydawnictwa im. Olofa Palme, nakł. 500 egz. W redakcji: Waldemar Barcikowski (redaktor nacz.) oraz współpracownicy Jerzy Tokarczyk, Krzysztof Buraczyński i Jacek Pawłowicz. Publikowano gł. informacje z zakładu pracy i o „S”. Kolportowano gł. w rafinerii płockiej i w Płocku.

Jacek Pawłowicz

Płock, Region Płock

Opcje strony

do góry