Hasła rzeczowe

Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego

"Pismo Regionu Warmińsko-Mazurskiego", wydawane 1982-1989.

Ukazało się 100 nr, (nr 100 z datą 15-30 IV 1989), wydawanych nieregularnie, drukowanych na matrycach białkowych i foliowych (najczęściej u Z. Płotka).

W składzie redakcji w różnych okresach: T. Adamski, Z. Płotek, T. Stefanowicz, B. Kłosiński, K. J. Wosiek, G. Jasiński, B. Bachmura, S. Olek; nie ustalono wszystkich autorów i kolporterów, artykuły niepodpisane.

W piśmie zamieszczano: fotografie i rysunki, informacje o osobach aresztowanych i skazanych, o łamaniu praw człowieka, komunikaty i oświadczenia m.in. TZR „S”, relacje z miejsc internowania (np. z Iławy), wiersze, materiały historyczne, w 1989 informacje o rejestracji „S” i olsztyńskim KO.

Pismo rozpracowywane przez SB w ramach SOR krypt. Rezonans.

Piotr Kardela

Opcje strony

do góry