Hasła rzeczowe

Pismo Ruchu «Wolność i Pokój»

"Pismo Ruchu «Wolność i Pokój»", ilustrowany kwartalnik Ruchu WiP wydawany nieregularnie III 1987 – 1988/1989 w Szczecinie (przygotowanie matryc), drukowany w Warszawie.

Ukazały się 4 nr.: nr. 1-3 w 1987, nr 4 - 1988/1989, w formacie A4, drukowane techniką offsetową w nakładzie 1 tys. egz., cena zmienna: nr 1 – 40 zł, nr 4 – 400 zł, dla uczniów i studentów bezpłatnie.

W składzie zespołu (nie tylko członkowie WiP): Andrzej Kotula (główny redaktor), Teresa Hulboj, Danuta Dąbrowska, Marzena Kowalska, Jerzy Kowalski (grafika), Marek Błaszkiewicz (tłum.), współpraca: Marek Adamkiewicz (gromadził informacje) oraz Paweł Bartnik. Materiały i sprawy techniczne druku zatwierdzano w czasie spotkań w mieszkaniu M. i J. Kowalskich. W piśmie publikowały również osoby niezwiązane z Ruchem WiP.

Pismo popularyzowało hasła Ruchu WiP: pacyfizm, ochronę środowiska naturalnego, ochronę praw człowieka oraz sprzeciw wobec sytuacji w kraju; zawierało przedruki wydawnictw emigracyjnych oraz niezależnych krajowych, kalendarium wydarzeń WiP-u (opisy akcji), informacje na temat służby wojskowej (również represji), ruchów pokojowych w innych krajach, sylwetki znanych postaci (np. Andrzeja Dobosza), wiersze Jacka Podsiadły.

Około 200 egz. wydania szczecińskiego kolportowano w innych oddziałach WiP-u.

1 IX 1988 w wyniku przeszukania u Iwony i Konrada Waliszewskich SB zarekwirowała 495 egz. pisma (niekompletnych).

 

Marcin Ozga

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry