Hasła rzeczowe

Po Prostu Bis

„Po Prostu Bis”, podtytuł: „Pismo studenckie Akademickiego Ruchu Odnowy”, od nr. 2 z X 1980 podtytuł: „Niezależne pismo studenckie”, wydawane VI 1980–X/XI 1981 przez Akademicki Ruch Odnowy Akademicki Ruch Odnowy Akademicki Ruch Odnowy, organizacja studencka założona w 1980 w Krakowie. w Krakowie. Ukazało się 10 nr. (1980: 1–3, 1981: 4–9/10; przed VIII 1980 tylko jeden nr), obj. 18–44 s., format A4 i A5 (od nr. 2), druk na powielaczu i offsetowy, nakł. 1500–3000 egz.; pismo ilustrowane, wychodziło nieregularnie, nie ukazywało się w czasie wakacji. W redakcji: Marek Ciesielczyk (redaktor nacz.), Józef Miśtak, Małgorzata Bator. Adres redakcji: Dom Studencki Piast, Kraków, ul. Piastowska 47. Pierwszy nr drukowano na powielaczu w DS Żaczek, m.in. przez M. Ciesielczyka i M. Bator, kolejne w technice offsetowej w Zakładzie Małej Poligrafii UJ.

Pismo społeczno-kulturalne adresowane do studentów i młodych pracowników naukowych. Oprócz materiałów własnych przedruki i tłumaczenia, m.in. z prasy zagranicznej. Dużo miejsca poświęcano organizacjom studenckim i opozycji w Polsce. Krytycznie opisywano m.in. sytuację w SZSP i pozorne działania mające zreformować ową organizację. Podobnie w tekście Leszka Nowaka o odnowie w PZPR. Wytykano także niewłaściwe działania w NZS, m.in. sposób wybierania władz i postawę niektórych działaczy (wymienianych z nazwiska). W pierwszym nr. szczegółowo opisano powstanie i założenia programowe Akademickiego Ruchu Odnowy jako organizacji studenckiej. Ukazywały się także teksty historyczne, m.in. Mariana Bielickiego o powstaniu węgierskim 1956 oraz poświęcone ideologii komunistycznej. Zamieszczono recenzję spektaklu teatralnego Elżbiety Kotas z występu The Living Theatre oraz teksty literackie Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Kazimierza Wierzyńskiego i Adama Ważyka. Publikowano art. o problemach socjalnych studentów UJ oraz komunikaty i oświadczenia.

Kolportaż w Krakowie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu.

12 X 1981 SB rozpowszechniła na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie fałszywkę „Po Prostu Bis” wydanie spec. nr 9, wymierzoną w dużej mierze w NZS. 1981 nakładem wydawnictwa Po Prostu Po Prostu „Po Prostu”, pismo NSZ przy WSI w Koszalinie. Bis: Leszek Nowak, Trzy wykłady z nie-marksistowskiego materializmu historycznego (druk offsetowy w ZMP UJ) oraz George Orwell, Folwark zwierzęcy (we współpracy z Wydawnictwem im. Konstytucji 3 Maja w Warszawie). W związku z rozdźwiękami pomiędzy redakcją „Po Prostu Bis” a Zarządem NZS UJ osoby zw. z pismem postanowiły stworzyć niezależną strukturę, by realizować swoją wizję działalności związkowej. 24 II 1981 grupa studentów złożyła do władz uczelni wniosek o rejestrację „Po Prostu Bis” jako organizacji uczelnianej. 10 IV 1981 zgoda rektora. Nowo powstała struktura określała się jako niezależna organizacja studencka o charakterze związku twórczego; przynależność do niej nie wykluczała członkostwa w NZS.

 

Sławomir Chmura, Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry