Hasła rzeczowe

Po Prostu

"Po Prostu", pismo NSZ przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, wydawane I-XII 1981.

Ukazało się ok. 12 nr. o obj. kilku-kilkunastu s. w formacie A4, w nakładzie ok. 300 egz.; planowane jako tygodnik, w praktyce ukazywało się co miesiąc.

W składzie redakcji m.in.: Wiesława Szumańska, Janusz Szumański, Krzysztof Preyzner, Sławomir Balcerzak, Witold Dunajewski i Jerzy Wojnarowicz.

Zamieszczano głównie informacje dot. spraw studenckich, bieżących wydarzeń, oświadczenia i komunikaty, publicystykę, wywiady, satyrę, poezję i opracowania historyczne; publikowano także przedruki z niezależnych pism krajowych.

Przeznaczone dla środowiska uczelnianego, kolportowane również w całym Koszalinie, także w Szczecinie i Gorzowie Wlkp.

Hubert Szreder

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry