Hasła rzeczowe

Po Prostu

„Po Prostu”, pismo NSZ przy WSI w Koszalinie. Z założenia miało być tygodnikiem, w praktyce ukazywało się co miesiąc. Format A4, nakł. co najmniej 300 egz., obj. od kilku do kilkunastu stron. Ukazywało się od pocz. 1981 do stanu wojennego, łącznie ok. 12 nr. pisma. Pomimo że z założenia przeznaczone do użytku wewnątrzuczelnianego, kolportowane na terenie Koszalina, a także w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. W redakcji m.in. Wiesława Szumańska, Janusz Szumański, Krzysztof Preyzner, Sławomir Balcerzak, Witold Dunajewski i Jerzy Wojnarowicz. Tematyka pisma obejmowała gł. sprawy studenckie, ale na łamach także inne informacje bieżące, oświadczenia i komunikaty, publicystyka, wywiady, satyra, poezja i opracowania historyczne, przedruki z opozycyjnych pism krajowych.

Hubert Szreder

Koszalin, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry