Hasła rzeczowe

Pobicie Jana Kowalewskiego

"Pobicie Jana Kowalewskiego". 2 V 1981 w Kuźnicy Białostockiej funkcjonariusze MO pobili Jana Kowalewskiego, 33-letniego członka „S”, inwalidę II grupy. Odniesione urazy spowodowały częściowy niedowład nóg i hospitalizację pobitego.

W związku z tym Prezydium MKZ „S” Regionu Białystok wystąpiło do Prokuratury Wojewódzkiej o zawieszenie w czynnościach służbowych funkcjonariuszy MO posterunku w Kuźnicy. Komendant wojewódzki MO nie podjął żadnych decyzji w tej sprawie, w związku z czym 13 V 1981 odbyło się zebranie MKZ, podczas którego uchwalono rezolucję domagającą się natychmiastowego zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariuszy MO. MKZ zapowiedział na 19 V 1981 akcję strajkową, co zmobilizowało władze wojewódzkie do zorganizowania 14 V 1981 spotkania z przedstawicielami MKZ. Po wielogodzinnej dyskusji ustalono, iż funkcjonariusze z Komendy Rejonowej MO w Kuźnicy zostaną zawieszeni w czynnościach służbowych. 18 V 1981, podczas nadzwyczajnego, plenarnego posiedzenia MKZ zaakceptowano wyniki tych rozmów. Zatwierdzona została także decyzja o zawieszeniu gotowości strajkowej w Regionie.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Kuźnica Białostocka

Opcje strony

do góry