Hasła rzeczowe

Pobudka

"Pobudka", pismo „S” Polskich Kombatantów Gdańsk-Koszalin-Słupsk, wydawane przy współpracy RKK „S” w Gdańsku, MKK „S” Pomorza Środkowego Koszalin-Słupsk i MKK NZS Gdańsk 1988-1990.

Ukazywało się jako miesięcznik o obj. 4-8 s. w formacie A5 i A4 (nr 21), drukowane techniką offsetową, ilustrowane. Nr 11 (z 1989) dot. czerwcowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Przedstawiano charakterystyki kandydatów z woj. gdańskiego, koszalińskiego i słupskiego. Hasło wyborcze pisma: ''Zbowidowcy głosujcie na komunistów. Kombatanci – na „Solidarność”!.'' Publikowano artykuły historyczne, głównie dotyczące polskiego podziemia zbrojnego z okresu II wojny światowej, i informacje z życia kombatantów; zamieszczano także dokumenty związane ze środowiskami kombatanckimi oraz wspomnienia pośmiertne o byłych żołnierzach AK.

Pismo miało charakter regionalny, kolportowane bezpłatnie.

 

Tomasz Kenar

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry