Hasła rzeczowe

Podaj Dalej (Brzeg Dolny, Milicz, Wołów)

„Podaj Dalej”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny MKK NSZZ »Solidarność«”/„Biuletyn informacyjny MKK NSZZ »Solidarność« Ziemi Milicko-Wołowskiej”/„Biuletyn informacyjny Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ »Solidarność«”. Pismo wydawane IX 1982–IX 1985 na przemian w Brzegu Dolnym, Miliczu i Wołowie. V/VI 1982 decyzja o jego powstaniu podczas spotkania działaczy podziemnej „S” Henryka Strzyża, Ryszarda Pendolskiego, Adama Wójtowicza, Anny i Władysława Dukietów w Wilczkowie. Pomysłodawczynią tytułu była A. Dukiet. Przyjęto regułę, że 2 pierwsze nr. zostaną wydane w Brzegu Dolnym ze wzgl. na możliwości wykonania matryc oraz druku na sprzęcie jaki TKZ posiadał, w Zakładach Chemicznych Rokita. Na jednym z kolejnych spotkań u Edwarda Ziętka (działacza z Wołowa) przyjęto zasadę, że w stopce na pierwszym miejscu miano umieszczać nazwę miasta, w którym dany nr był drukowany, na drugim nazwę miasta, w którym będzie drukowany nr następny, na trzecim nazwę miasta, w której drukowany był numer poprzedni, późn. tej zasady ściśle nie przestrzegano. Ukazało się 28 nr., wydawanych nieregularnie, obj. 1–2 s., druk na powielaczu, nakł. 150–500 egz. W Brzegu Dolnym druk w altanie na działce A. Wójtowicza oraz w prywatnych mieszkaniach, w Sułowie druk w altanie na działce Bronisława Bienkiewicza, nr. sygnowane z Wołowa drukowano w bibliotece szkolnej w Starym Wołowie oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Lubiążu. W redagowaniu i druku pisma uczestniczyli: W. Dukiet, R. Pendolski, Barbara Strzyż, H. Strzyż, A. Wójtowicz, Krystyna Olszewska, Helena Janicka, Adam Grabowski, Waldemar Miernik, Józef Cendrowski, Ryszard Wasielewski (z Brzegu Dolnego); B. Bienkiewicz, Janusz Wierzowiecki, Irena i Jerzy Próchniakowie (z Milicza); Ferdynand Kaduszkiewicz ps. Ferdek, Marta Krasowska, Jan Krasowski, Władysław Białowąs, Bogdan Lipowicz, Wiesław Fiszer, Piotr Bereza, Joanna Szulc-Drębkowska, Rafaela Szulc, Stanisław Zabłocki; B. Bienkiewicz (z Sułowa, pracownik PKS w Wołowie). Pracownik PKS w Miliczu przewoził materiały do poszczególnych nr., a nast. wydrukowane egz. do kolportażu. W Wołowie odbierał je F. Kaduszkiewicz, przekazując dalej m.in. do Brzegu Dolnego. Na łamach pisma wiadomości lokalne i okolicznościowe z okazji wydarzeń rocznicowych oraz przedruki z in. pism podziemnych, np. „Wiadomości Bieżących” i „Z Dnia na Dzień”. Kolportaż bezpłatny w Brzegu Dolnym, Wołowie, Miliczu i Krotoszynie oraz w niewielkich ilościach w Trzebnicy i Wrocławiu.

Andrzej Manasterski

Brzeg Dolny, Milicz, Region Dolny Śląsk, Sułów, Wołów

Opcje strony

do góry