Hasła rzeczowe

Podziemna Gazeta PG

"Podziemna Gazeta Gazeta „Gazeta”, podtytuł: „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Lublin – Tomaszów”, zainicjowane i wydawane 31 III 1986 – 7 V 1990 przez Annę Truskolaskę, w oparciu o sieć kontaktów i informacji Biura Informacji TZR Środkowo-Wschodniego; od n-ru 2 (z IV 1986) z podtytułem „Pismo «Solidarności». Świdnik – Chełm – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 7 (z 15 IX 1986) „Pismo «Solidarności». Puławy – Świdnik – Tomaszów – Zamość”, od n-ru 19 (z jesieni 1987) „Pismo członków «Solidarności»”, od n-ru 4 (33) z V 1989 jako „Gazeta Poza Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, od nr 7(36) z XI 1989 jako „Gazeta Poza Wszelką Cenzurą. Pismo członków «Solidarności»”, ostatni nr 6 (43) z 7 V 1990 jako „Gazeta Samorządna. Pismo nie tylko członków «Solidarności»” PG", pismo wydawane przez pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Gdańskiej 14 X 1982 – VI 1987. Motto: ''Nie może nie działać najbardziej legalna i powszechna organizacja w PRL, jaką jest NSZZ „Solidarność”''.

Ukazało się 39 nr. o obj. 6–12 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu, sitodruku i offsecie, czasem zamieszczano rysunki satyryczne, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie (początkowo tygodnik). Wydawano także nr. specjalne oraz „Punkt” – niesamoistny dodatek studencki.

W składzie redakcji: Andrzej Brzozowski (pomysłodawca koncepcji pisma i główny redaktor), Krzysztof Kiszkis i Wiesław Słomiński (studenci PG z NZS, z pomocą Henryka Majewskiego zorganizowali na terenie PG nielegalną drukarnię o nazwie Oficyna u Majstra), Cezary Bąk, Bożena Hakuć, Andrzej Maj i Aleksander Rybak.

Zamieszczano bieżące informacje, komunikaty i oświadczenia działaczy „S”, publicystykę, przedruki z innych pism oraz wiersze.

Kolportowano na Wybrzeżu.

Piotr Brzeziński

Opcje strony

do góry