Hasła rzeczowe

Podziemna Gazeta PG

"Podziemna Gazeta PG", pismo wydawane przez pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Gdańskiej 14 X 1982 – VI 1987. Motto: ''Nie może nie działać najbardziej legalna i powszechna organizacja w PRL, jaką jest NSZZ „Solidarność”''.

Ukazało się 39 nr. o obj. 6–12 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu, sitodruku i offsecie, czasem zamieszczano rysunki satyryczne, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie (początkowo tygodnik). Wydawano także nr. specjalne oraz „Punkt” – niesamoistny dodatek studencki.

W składzie redakcji: Andrzej Brzozowski (pomysłodawca koncepcji pisma i główny redaktor), Krzysztof Kiszkis i Wiesław Słomiński (studenci PG z NZS, z pomocą Henryka Majewskiego zorganizowali na terenie PG nielegalną drukarnię o nazwie Oficyna u Majstra), Cezary Bąk, Bożena Hakuć, Andrzej Maj i Aleksander Rybak.

Zamieszczano bieżące informacje, komunikaty i oświadczenia działaczy „S”, publicystykę, przedruki z innych pism oraz wiersze.

Kolportowano na Wybrzeżu.

Piotr Brzeziński

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry