Hasła rzeczowe

Podziemie NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej

Podziemie NSZZ „S” Ziemi Świebodzińskiej, organizacja założona 31 XII 1981 przez działaczy „S” ze Świebodzina: Ryszarda Nogajewskiego, Tadeusza Rzeszótko, Pawła Zalisza i Czesława Stasiaka, który stanął na jej czele; późn. przystąpili m.in.: Hubert Błaszczyk, Maria Rejment-Proch, Wacław Ertel, Romuald Mackaniec. W organizacji składano przysięgę i posługiwano się pseudonimami.

Członkowie Podziemia „S” zajmowali się gł. prowadzeniem działalności wydawniczej: drukowano podziemne pisma „Komunikat” i „Podziemie”, ulotki i plakaty (np. przedstawiające czerwoną gwiazdę „z pazurami” i napis PZPR „ociekający krwią”). Przepisywano je ręcznie, na maszynie do pisania lub drukowano na powielaczu; kolportowano w świebodzińskich zakładach, w mieście i okolicach oraz rozsyłano pocztą do osób z aparatu władzy. Akcje ulotkowe przeprowadzono m. in.: 11/12, 21/22 I 1982 w Świebodzinie i 4 II w Lubogórze.

W III 1982 organizacja została rozbita przez SB. 13–30 III aresztowano 15 członków i współpracowników organizacji, 3 objęto dozorem MO. Przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu postawiono 16 osób. 17 VI 1982 sąd skazał Cz. Stasiaka na 6 lat pozbawienia wolności, T. Rzeszótko, P. Zalisza na 5 lat, H. Błaszczyka, R. Nogajewskiego na 4 lata, pozostałe osoby od 2 do 3 lat, wobec 3 oskarżonych postępowanie umorzono. Proces członków Podziemia „S” Ziemi Świebodzińskiej był największym procesem politycznym działaczy „S” w woj. zielonogórskim. Osobno sądzono Marię Rzeszótko i Lucynę Koperkiewicz. 1 VI zostały skazane przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze na 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu.

12 I–23 XII 1982 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Zielonej Górze w ramach SOR krypt. Podżegacze.

 

Przemysław Zwiernik

Region Zielona Góra, Świebodzin

Opcje strony

do góry