Hasła rzeczowe

Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży

Porozumienie Prasowe Solidarność Zwycięży, organizacja założona we IX 1982 w Nowej Hucie przez Mariana Stachniuka (biuletyn „Solidarność Zwycięży”) i Jerzego Karpińczyka (biuletyn „Montinowiec”).

Motto organizacji brzmiało: ''Aby nie zatracać się w biernym oporze, ale wspomagać go czynem''. Główne cele: współpraca informacyjna, pomoc poligraficzna w sytuacjach awaryjnych i dodruk doraźny, koordynacja kolportażowa, wspomaganie w zdobywaniu materiałów poligraficznych (papieru, farby, blach, matryc i in.). PPSZ pomagało również ukrywać się poszukiwanym oraz rodzinom represjonowanych.

Pod koniec 1982 współpracę z PPSZ rozpoczął biuletyn Terenowej Komisji Wykonawczej NSZZ „S”, „Kurierek B” (Józef Mroczek, Piotr Hlebowicz, Jerzy Orzeł, Teofil Wojciechowski); w lutym 1983 „Kurierek B” wszedł oficjalnie w strukturę PPSZ, świadczy o tym wzmianka w n-rze 9. W następnych miesiącach do PPSZ przystąpiły: „Solidarność Zwycięży – Rzeszów” (Krystyna i Janusz Szkutnikowie, Antoni Kopaczewski), „Feniks” (Tarnów), „Ceglorz” (Poznań; Jakub Pietrzak), „Żądło” (Leżajsk; Roman Sroka), „Solidarni Konin” (Paweł Kotlarski), „Nowa Huta” (Joanna i Stanisław Zgórscy, Andrzej Zgórski, Beata Windak). PPSZ drukował także „Dodatek Polityczny”, „Dodatek Historyczny”, „Kłos”.

Do VII 1986 strukturą kierował M. Stachniuk, po jego aresztowaniu koordynację działań PPSZ przejęli Piotr Hlebowicz i Piotr Warisch. Uwięzienie M. Stachniuka nie miało wpływu na działalność PPSZ, struktury organizacji nie zostały naruszone. PPSZ wydawało 13 tytułów prasowych w 7 miastach Polski, udzielało pomocy w druku 29 redakcjom prasy podziemnej w różnych regionach Polski. Po 1985 część uczestników PPSZ związała się z organizacją Solidarność Walcząca. Główna drukarnia PPSZ – Drukarnia Wilno im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” – znajdowała się w Zagórzanach koło Gdowa, w bunkrze zbudowanym pod koniec 1983 w posiadłości Hlebowiczów. Pracowała nieprzerwanie do poł. 1993 roku.

Oprócz gazet i ulotek, PPSZ wydawało kalendarze, znaczki pocztowe i książki. =====Akcje PPSZ===== 31 VIII 1982 PPSZ, „Montinowiec”, „Wolny Głos Głos "Głos", podtytuł: „Niezależny miesięcznik społeczno-polityczny”, pismo wydawane X 1977 – XII 1989 (z przerwą II 1981 – II 1982) w Warszawie z inicjatywy środowiska KSS KOR. Solidarności” i „13 grudnia” wydały wspólny nr gazety; 26 IX 1982 PPSZ i Solidarność Walcząca wezwały do zorganizowania Czarnego Marszu dla upamiętnienia ofiar z Lubina (31 VIII 1982), marsz przyciągnął tysiące ludzi; XI 1983 – 1989 PPSZ przeprowadziło masowe akcje bojkotu komunistycznych wyborów; od VI 1985 PPSZ na łamach gazety „Solidarność Zwycięży” rozpoczęło prezentację niektórych nurtów niepodległościowych w Polsce (Solidarność Walcząca, KPN, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego i in.); w V 1986 ruszyła akcja na rzecz poparcia dla walczącego Afganistanu: Solidarność z Afganistanem, w której udział wzięły redakcje i środowiska: PPSZ, Kluby Mysli Robotniczej, Solidarność Walcząca, „Baza”, „CDN Głos Wolnego Robotnika”, MKK Wola, Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość, MKS Nowa Huta i Tajna Komisja Robotnicza Hutników; wydano wspólny nr gazety w wielu tys. egz., ulotki i plakaty; IV-V 1988 pomoc przy drukowaniu gazet i ulotek na strajk w Nowej Hucie. =====Ludzie PPSZ===== Kraków, Nowa Huta: Marian Stachniuk, Jerzy Karpińczyk, Piotr Warisch, Ewa Tarnawska-Wiejacha, Andrzej Tarnawski, Władysław Głowa, Elżbieta Ziemniak, Zbigniew (Edward) Nowak, Zbigniew Budzowski, Adam Bujak, Ryszard Lasia, Marek Biesiada, Krzysztof Ochel, Fryderyka i Maciej Łazarów, Marek Nobis, Maria Noga, Mariola Ostrowska-Zakrzewska, Piotr Hlebowicz, Jerzy Hlebowicz, Anna Hlebowicz, Jan Hlebowicz, Irena Strzałkowska, Witold Bator, Zdzisław Stanisławczyk, Maria Cieślawska, Stanisław Zgórski, Andrzej Zgórski, Joanna Zgórska, Beata Windak, Krzysztof Ochel, Joanna i Jan Bryjakowie, Aneta i Stanisław Pietruszkowie, Stanisława Florkowska, Zdzisław Kusyk, Zbigniew Kostecki, Paweł Tarnawski, Tomasz Wiejacha, Agnieszka Wiejacha, Józef Baran, Lucyna Lubańska, Jerzy Wróbel, Janina Jadwiga Chmielowska (Sosnowiec), Piotr Bielawski (Wrocław), Jan Seń (Wrocław), Stefan Morawiecki (Wrocław), Aurelia i Jerzy Lemańscy (Wrocław). Księża: Kazimierz Jancarz, Adolf Chojnacki, Kazimierz Puchała (Gruszów); Bochnia, Brzesko, Tarnów: Anna i Józef Mroczkowie, Jerzy Orzeł, Teofil Wojciechowski, Krzysztof Szwiec, Zdzisław Wachel, Zbigniew Rojek, Wacław Niemirski, Tadeusz Jagielski, Jolanta i Stanisław Kurniki, Barbara Jakacka; Konin: Paweł Kotlarski, Małgorzata Joachimiak, Wojciech Pęgiel, Ryszard Stachowiak, Dariusz Lewicki, Ewa Zaleska, Wojciech Zaleski, Jarosław Pieczątkiewicz, Wiesław Olejnik, Ewa Derbiszewska-Kotlarska, Tomasz Sędłak, Janusz Kukieła, Lech Stefaniak, Tomasz Dorożyński; Poznań: Jakub Pietrzyk, Małgorzata Pęgiel, Maria Palacz, Romuald Bogdasiewicz, Mariola Wojtasik, Paweł Kotlarski, uczestniczyła także matka zastrzelonego w 1956 roku Romka Strzałkowskiego; Rzeszów: Krystyna Szkutnik, Janusz Szkutnik, Andrzej Kucharski, Maria Fludzińska, Sławina Kargol, Stefan Wójcik, Krystyna Dziobek, Jacek, Maciej, Adam Dziobkowie, Janusz Kopera, Antoni Kopaczewski; Leżajsk, Brzóza Królewska: Roman Sroka.

 

Piotr Hlebowicz

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry