Hasła rzeczowe

Porozumienie Opozycji Robotniczej

Porozumienie Opozycji Robotniczej, inaczej Porozumienie Prasowe Opozycji Robotniczej lub POR-Solidarność, organizacja o charakterze lewackim, zbliżonym do trockizmu, działająca 1985-1986. Powstała w wyniku porozumienia redakcji pism podziemnych mających charakter lewicowy i kontakty ze Zjednoczonym Sekretariatem IV Międzynarodówki (jeden z kilku odłamów ruchu trockistowskiego). Kontakty z Międzynarodówką utrzymywał Stefan Piekarczyk, jej przedstawiciel w Polsce. Pośredniczył w sprowadzaniu z Francji pisma „Inprekor”, będącego polskojęzycznym organem Zjednoczonego Sekretariatu, oraz funduszy na działalność krajową. Pisma tworzące POR to: „Front Robotniczy” (Warszawa), „Sprawa Robotnicza” (Warszawa), „Głośno” (Górny Śląsk) i „Wolny Robotnik” (Górny Śląsk). Działacze POR – S. Piekarczyk, Robert Dymkowski i Tomasz Szczepański – w 1985 opracowali „Projekt Platformy Porozumienia Opozycji Robotniczej”: program o charakterze lewackim, ale zawierający też postulat niepodległości Polski. Członkowie POR w Warszawie współpracowali z redakcją „Robotnika”, m.in. wymieniając się wydawnictwami do kolportażu; na warszawskim osiedlu Bródno brali udział w akcji oceny frekwencji wyborczej (tzw. 3 × 5) w wyborach do Sejmu PRL 13 X 1985; uczestniczyli w akcjach ulotkowych, m.in. kolportując własną ulotkę o strajku czynszowym; zainicjowali wydawanie pisma „OBI Osiedlowy Biuletyn Informacyjny” (1986-1987 ukazało się 9 nr.); w V 1986 brali udział w powołaniu Robotniczej Partii Rzeczypospolitej Samorządnej. Eugeniusz Kondraciuk, redaktor „Wolnego Robotnika”, był tajnym współpracownikiem SB, co przyczyniło się do rozpadu POR. E. Kondraciuk rzucił podejrzenie o współpracę z SB na R. Dymkowskiego, przez co z POR odeszła część członków organizacji. Seria wpadek w 1986 i defraudacja pieniędzy organizacyjnych przekonały pozostałych o rzeczywistej roli E. Kondraciuka. Jesienią 1986 POR zaprzestał działalności, część członków odeszła do Grupy Politycznej Robotnik, inni, m.in. S. Piekarczyk, Zbigniew Idziakowski, założyli pismo „Kret”.

 

Tomasz Szczepański

Opcje strony

do góry