Hasła rzeczowe

Postęp

„Postęp”, niezależne pismo wydawane w Warszawie VII 1977 – IX 1986. Ukazało się 21 n-rów; do IX 1980 ukazało się 13 n-rów, nast. przerwa w wydawaniu. We IX 1984 wznowione jako pismo podziemne „Ruchu Niepodległości i Samorządu” (nr 14); zachowana ciągłość numeracji. Przeciętnie nr liczył kilkadziesiąt s., pocz. format A5, nast. A4 (od n-ru 14 z 1984), druk pierwszych n-rów na powielaczu spirytusowym, (istniały też odpisy maszynowe), nakł. ok. 150 egz.; kwartalnik, wychodził nieregularnie. Późn. n-ry ukazywały się na in. powielaczach białkowych w większym nakł. (brak danych o wielkości nakł.). W pierwszym okresie redaktorem był Henryk Bąk; współpracownicy: Henryk Kosut, Jan Szczerba, Tadeusz Fijałkowski, Wanda Ferens, Stanisław Jurzynek, Michał Jagła, Jan Kozłowski i Edward Koleja. Do n-ru 10 (1979) samoistny dodatek: Wspomnienia, przeżycia i wnioski z lat 1949–1955 Piotra Koczary. VII 1977 – IX 1980 kwartalnik ukazywał się w miarę regularnie. Był pierwszym pismem niezależnym w Polsce, które akcentowało kwestię zw. zaw. w mieście i na wsi jako drogę organizowania się Polaków i drogę do wolności. Problematyka związkowa był konsekwentnie podnoszona w kilku kolejnych n-rach. Pismo podejmowało także tematykę samorządności, publikowało dokumenty Niezależnego Ruchu Chłopskiego. Po wznowieniu w 1984, obok tematyki samorządowej dominowała także kwestie niepodległościowe. Kwartalnik kolportowany był m.in. wśród zw. z H. Bąkiem b. działaczy konspiracji niepodległościowej w rejonie Grójca. Pismo bezpłatne, wydawane było ze środków konspiracji niepodległościowej związanej z H. Bąkiem, a po 1984 z „S” RI. Kolportowane także w woj. tarnobrzeskim i strukturach podziemnej „S” RI.

 

Józef Baran

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry