Hasła rzeczowe

Postęp

„Postęp”, podtytuł: „Kwartalnik niezależny”, pismo społ.-polit. adresowane do rolników, wydawane VII 1977 – 1980, założone przez Henryka Bąka. Ukazało się 13 n-rów, o obj. ok. 30 s., w formacie A5, drukowanych na powielaczu; do n-ru 10 dodatek: Piotra Koczary (przedwojennego działacza ludowego i posła) Wspomnienia, przeżycia i wnioski z lat 1949–1955.

X 1984 – IX 1986 pismo wznowiono jako „Postęp. Kwartalnik niezależny Ruchu Niepodległości i Samorządu”. Ukazały się n-ry 14–21, o obj. od kilku do kilkunastu s., w formacie A4, drukowane na powielaczu.

W 1980 w jawnym składzie redakcji: H. Bąk (redaktor nacz.), Wanda Ferens, Michał Jagła, Stanisław Jurzynek, Wiesław Kęcik, Henryk Kosut (publicyści); współpracownicy: Jan Szczerba, Tadeusz Fijałkowski, Jan Kozłowski, Edward Koleja; po wznowieniu: teksty anonimowe lub podpisywane pseudonimami.

Do 1980 pismo upowszechniało ideę powołania niezależnych reprezentacji zawodowych rolników, robotników rolnych i in. pracowników; zamieszczano cykl dot. ZMW RP Wici, dokumenty opozycji i informacje nt. wydawnictw niezależnych, od 1984 publicystykę historyczną.

Pismo kolportowane m.in. wśród b. działaczy niepodległościowych w rejonie Grójca związanych z H. Bąkiem, a także w woj. tarnobrzeskim i w strukturach podziemnej „S” RI.

Od III 1978 redaktorzy pisma rozpracowywani przez Wydz. III KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Postępowiec.

Józef Baran, Małgorzata Choma-Jusińska

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry