Hasła rzeczowe

Poza Układem

„Poza Układem”, podtytuł: „Pismo Dziennikarzy Prasy Podziemnej”, wydawane od I 1984, związane ze środowiskiem Andrzeja Gwiazdy i Anny Walentynowicz; od n-ru 6 z V 1985 z adnotacją: „Nakładem Wydawnictwa «Solidarność Walcząca»”. 1987–1988 pismo nie ukazywało się, wznowione I 1989 – VII 1990 z podtytułem: „Miesięcznik społeczno-polityczny”, nie zachowano ciągłości numeracji. Ukazało się 29 n-rów (w tym 1 podwójny i 2 n-ry spec.), pocz. format A5 i A4, od n-ru 7 A5, druk na powielaczu i offsecie; 1989–1990 nakł. 1–4 tys. egz. W redakcji 1984–1986: Joanna Duda-Gwiazda (redaktor nacz., autor), A. Gwiazda, A. Walentynowicz, Kornel Morawiecki (autorzy), od 1989: A. i J. Gwiazdowie (redaktorzy nacz.), Joanna Radecka (autorka); za druk i częściowo kolportaż odpowiadała SW Oddział Trójmiasto: Ewa Kalisz, Jerzy Kanikuła, Andrzej Kołodziej, Karol Krementowski, Jacek Parzych, Małgorzata Zwiercan, Roman Zwiercan. W pierwszych n-rach przedruki tekstów Adama Michnika, wywiady, np. z K. Morawieckim dot. Solidarności Walczącej, w n-rze 2 z IV 1984 pełna wypowiedź A. Gwiazdy w zw. z wywiadem zamieszczonym w podziemnym piśmie „KOS”. Na łamach pisma krytykowano jako zbyt ugodową politykę Lecha Wałęsy, TKK NSZZ „S” oraz Kościoła; nr 8, spec. (z XII 1985) zawierał satyrę polityczną poświęconą gdańskiej opozycji. Po 1989 zmienił się stosunek pisma do środowiska związanego z d. KSS KOR: w n-rze 5–6/89 z V/VI 1989 krytyczny artykuł J. Dudy-Gwiazdy dot. poglądów wygłaszanych przez Leszka Kołakowskiego. Od X 1990 (nr 8–9) do 1997 (nr 1–2) ukazywało się legalnie.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry