Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14209,Poznanski-Informator-Polskiej-Partii-Socjalistycznej.html
02.03.2024, 08:44

Poznański Informator Polskiej Partii Socjalistycznej

"Poznański Informator Polskiej Partii Socjalistycznej", od nr. 3 „Poznański Informator PPS”, pismo wydawane przez Okręgowy Komitet PPS w Poznaniu (informację taką umieszczono w stopce redakcyjnej nr. 5-9) 1988 – XI 1989.

Ukazało się 9 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu, offsecie i sitodruku; niektóre nr. ilustrowane (nr 6, 7, 9).

Redaktor odpowiedzialny: Aleksandra Bessert.

Publikowano bieżące informacje związane z reaktywowaną w XI 1987 PPS, wiadomości, odezwy, apele i stanowiska PPS wobec niektórych wydarzeń krajowych i zagranicznych. Informowano o działalności poznańskiej PPS i składzie osobowym tej partii (Prezydium OKP PPS) na gruncie poznańskim, o akcjach ulotkowych, zebraniach PPS oraz represjach na działaczach PPS w Poznaniu i w kraju. Podjęto dyskusję o programie PPS (''Zasady działania PPS w okresie do zjazdu statutowego'' opracowane przez Radę Naczelną PPS – nr 2 z 1988); zamieszczano oświadczenia Rady Naczelnej PPS na temat X Plenum PZPR, przywrócenia wolności związkowej, także dyskusje na temat obrad Okrągłego Stołu. W tej kwestii podejmowano dyskusje z in. autorami publikującymi w prasie niezależnej (np. A. Bessert, ''Ułuda schematów. W odpowiedzi M. Frankiewiczowi „Dwie drogi”'', „Solidarność Walcząca” nr 5/116). Opublikowano także sprawozdanie z I Kongresu PPS (15-16 IV 1989) w Podkowie Leśnej k. Warszawy (nr 5 z V 1989) i z Konferencji Okręgowej PPS z 25 VI 1989 w Poznaniu (nr 7 z VII 1989 i nr 8 z VIII 1989), wywiady z J.J. Lipskim (nr 3 z 6 II 1989), z Markiem Niewiadomskim (nr 4 z 28 II 1989). Informowano o działaniach przedstawicieli wielkopolskiej opozycji (np. spotkania przedstawicieli TZR „S” z KPN, LDP „Niepodległość”, Niezależnym Ruchem Ludowym „S”, PPS, SW, NZS; głodówka lekarzy i pielęgniarek ze szpitala onkologicznego w Poznaniu pod Urzędem Wojewódzkim od 6 VII 1989, do której przyłączyli się lekarze z in. szpitali oraz pogotowia ratunkowego). Zamieszczano również artykuły na temat obchodów w Poznaniu rocznicy układów jałtańskich (28 II 1989, nr 4), pisano o obchodach: 33. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 (nr 6 z VI 1989; nr 7 z VII 1989), rocznic Powstania Warszawskiego, bitwy warszawskiej z 1920, tzw. cudu nad Wisłą (nr 8 z VIII 1989). Przedrukowywano interesujące artykuły z in. czasopism (np. referat L. Kołakowskiego z „Krytyki” 1980 nr 7, tekst L. Kołakowskiego z 1978 ''Wyzwanie dla socjaldemokracji'', opublikowany w nr. 6 z VI 1989 i nr. 7 z VII 1989).

 

Agnieszka Łuczak

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony