Hasła rzeczowe

Prawo i Bezprawie

"Prawo i Bezprawie", czasopismo Komisji Interwencji i Praworządności „S”, wydawane w Warszawie III 1986 - II/III 1989.

Ukazały się 24 nr. (niektóre podwójne) o obj. ok. 40 s. w formacie A5, drukowane na offsecie (od nr. 3 przez Wydawnictwo Prawno-Polityczne, nr 11 w Wydawnictwie Prasowym, od nr. 12 przez Myśl Wydawnictwo Prasowe); kwartalnik, od nr. 3 (z 1987) miesięcznik.

W składzie redakcji: Wiktor Jerzy Mikusiński (ps. Red., Lilka, WIM) i Wanda Falkowska (ps. Jeremi Jesion, Henry Rot, Michał Fordon, on, Ava, H.R.). Autorzy m.in.: Lech Falandysz (ps. F, jurysta) i Marek Nowicki (ps. MAN).

Publikowano informacje dot. bieżących wydarzeń, głównie procesów politycznych i przestępstw popełnianych przez organa ścigania, oraz porady prawne (np. ''Co rodzina aresztowanego wiedzieć powinna''), analizy stanu prawa karnego i praworządności w PRL; pisano nt. działalności sądowniczej kolegiów ds. wykroczeń, stanu więziennictwa, prawa dot. pasożytnictwa społecznego; przytaczano i analizowano treść dokumentów stworzonych na użytek wewnętrzny Ministerstwa Sprawiedliwości czy KC PZPR; zamieszczano przedruki i materiały humorystyczne.

Tomasz Kozłowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry