Hasła rzeczowe

Prawo i Bezprawie

„Prawo i Bezprawie”, pismo Komisji Interwencji i Praworządności „S” wydawane w Warszawie III 1986 – III 1989. Ukazały się 24 n-ry (w tym podwójne), obj. do 40 s., format A5, druk na offsecie, nakł. ok. 2 tys. egz.; kwartalnik. W redakcji: Wiktor Jerzy Mikusiński (ps. Red., W, Lilka, WIM) oraz Wanda Falkowska (ps. Jeremi Jesion, Henry Rot, Michał Fordon, on, Ava, H.R.); współpraca Zofia Romaszewska. Wśród autorów m.in.: Lech Falandysz (ps. F, jurysta) i Marek Nowicki (ps. MAN). Drukowane przez Wydawnictwo Prasowe Myśl. Pismo było stworzone na wzór podziemnego pisma „Praworządność”. Ukazywało się jednak z większą częstotliwością i w założeniu było nastawione na publikacje bieżących informacji, gł. dot. procesów politycznych, porad z zakresu prawa („co rodzina aresztowanego wiedzieć powinna”), przestępstw popełnianych przez organa ścigania oraz analiz stanu prawa karnego i praworządności w PRL. Poruszano takie tematy, jak: działalność sądowniczą kolegiów ds. wykroczeń, stan więziennictwa, kwestie prawa dot. pasożytnictwa społecznego; przytaczano i analizowano treść dokumentów tworzonych na użytek wewnętrzny Ministerstwa Sprawiedliwości czy KC PZPR; zamieszczano także przedruki oraz materiały satyryczne. Kolportowane w całym kraju.

 

Tomasz Kozłowski

Opcje strony

do góry