Hasła rzeczowe

Praworządność

"Praworządność", pismo wydawane VI 1984 – IX 1989 w Warszawie. Podtytuł: „Pismo Komitetu Funduszu i Ochrony Praworządności”, od nr. 4 podtytuł: „Pismo Komitetu Ochrony Praworządności”.

Ukazało się 21 nr. o obj. kilka – 248 s. w formacie A4, A5 i A6, drukowanych techniką sitodruku (nr. 1-3) i na offsecie (od nr. 4), w nakł. 1 tys. egz.; miesięcznik. Poszczególne nr. wydawane przez NOWą, Wydawnictwo Społeczne KOS i wydawnictwo Myśl, od nr. 14-go z V 1986 przez drukarnię Solidarności Walczącej kierowaną przez Adama Borowskiego.

W składzie redakcji m.in.: Marek Nowicki (redaktor naczelny), Sławomir Kretkowski, Wiktor Nagórski, Maria Chmiel (redaktor techniczny). Nr. 20-21, wydane przez Komitet Helsiński w Polsce, zredagowane przez: M. Nowickiego, Janusza Grzelaka, Danutę Przywarę i Stefana Starczewskiego. Autorzy m.in.: Piotr Łukasz Andrzejewski (ps. Adwokat, P.A.), Anna Bojarska (ps. Alaska, Nums, Juliusz Nemo), Lech Falandysz (ps. Chmura, Duralex, Elf, Jurysta, Jus, Justus), Wanda Falkowska (ps. Jeremi Jesion, Jeremi Jotesz), Dariusz Fikus (ps. Feliks Stanisławski), Andrzej Krajewski (ps. Ajax), Wojciech Lamentowicz (ps. Jan Morawski), Andrzej Malanowski, Tadeusz Stawski (ps. Adam Wolski), Ewa Szemplińska (ps. E.S.), Anna Teresa Szymańska (ps. Jurysta, Tadeusz Bolesta), Henryk Wujec. W nr. 20-21 (z 1989) podano adres redakcji: Warszawa, ul. Raabego 11.

Zamieszczano artykuły dot. problemów praworządności w Polsce. Przedstawiano komentarze do Prawa pracy (nr. 10/11, 14), Prawa karnego (nr 6/7) i nowelizacji Kodeksu ds. wykroczeń z 1986 (nr 15). Omawiano problemy konstytucyjno-prawne, w tym prawo do tworzenia partii politycznych i kwestię legalności PZPR (nr 18). Analizowano ustawy o adwokaturze (nr 4) i szkolnictwie wyższym (nr 10/11), opisywano sytuację w więziennictwie (nr. 8-11), w więziennej służbie zdrowia (nr 6/7). Publikowano listy więźniów politycznych, osób zaginionych 1982-1986 (nr 15) i przeglądy wydarzeń. Informowano o amnestiach z 1984 i 1986, opisywano przypadki łamania praw człowieka w in. krajach komunistycznych oraz działalność Amnesty International, także okoliczności śmierci Marcina Antonowicza (nr. 12-14), Piotra Bartoszcze (nr 16), Grzegorza Luksa (nr 19) i ks. Jerzego Popiełuszki (nr. 4, 6-9). W nr. 8-13 zamieszczono cykl „Więzienia w PRL”. Nr 12 dot. Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokojowej Przyszłości Świata.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry