Hasła rzeczowe

Proletaryat

"Proletaryat", podtytuł: „Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej”, wydawane przez Lubelski Okręgowy Komitet Robotniczy PPS oraz Wydawnictwo im. Stefana Okrzei XII 1988 – III 1989.

Ukazało się 5 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 800-1 tys. egz.; ukazywało się nieregularnie.

W składzie redakcji: Witold i Adam Bobrykowie oraz Zenon Sawczuk; teksty na matryce białkowe wpisywał W. Bobryk, wykonawca winiety: Z. Sawczuk; druk (na terenie Lublina): A. Bobryk, Z. Sawczuk i Dariusz Mazurek.

Zamieszczano apele i stanowiska PPS, informacje dot. działalności PPS oraz struktur związanych z „S” i „S” RI, także materiały dot. problematyki pracowniczej w zakładach pracy.

Kolportowano przez struktury i sympatyków PPS na Lubelszczyźnie.

19 II 1989 redakcja pisma weszła w skład Porozumienia Prasowego PPS.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry