Hasła rzeczowe

Propozycje i Dyskusje

"Propozycje i Dyskusje", pismo wydawane w Łodzi 15 XII 1980 – 5 IX 1981, podtytuł: „Niezależne Pismo Związkowców «Solidarność»”.

Ukazało się 10 nr. w nakładzie 2-5 tys. egz., drukowanych na offsecie; nr. 1-4: o obj. 3-8 s. w formacie A4, nr. 5-10: o obj. 12-16 s. w formacie A5.

W składzie redakcji: Antoni Chyliński we współpracy m.in. z Rajmundem Drzazgowskim i Krzysztofem Sokołowskim (adres redakcji: ul. Piotrkowska 260).

Zamieszczano artykuły przedstawiające dyskusje nt. programu „S” (głównie autorstwa A. Chylińskiego), oceniano sytuację polityczną w kraju. Kontynuację pisma stanowiły „Rozmaitości Propozycji i Dyskusji” (w stopce informacja, że pismo redagują „Propozycje i Dyskusje”), nr. 3-8 podtytuł „Niezależne Pismo Związkowców «Solidarność»”, wydawane IX – 11 XII 1981, redaktor naczelna Anna Bubak; ukazało się 11 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 2-5 tys. egz. oraz dodatek nadzwyczajny (24 X 1981). Nakładem „PiD” wydano też pismo NZS „Wakat” (1981, 4 nr) oraz broszurę Stefana Kurowskiego ''Doktrynalne uwarunkowania obecnego kryzysu gospodarczego PRL'' (1981).

Wokół pisma organizowano sieć klubów dyskusyjnych „Propozycji i Dyskusji”.

Krzysztof Bronowski|Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Lodz

Opcje strony

do góry