Hasła rzeczowe

Przedruk

„Przedruk”, pismo zw. z NZS Uniwersytetu Wrocławskiego, redagowane m.in. przez Bogdana Zdrojewskiego. 1982–1984 ukazało się 9 nr. w formie maszynopisu powielanego, obj. 6 s., format A4, nakł. 500–1000 egz. Numer 1 z 20 XII 1982 wydany bez tytułu. Większą część pisma stanowiły teksty zaczerpnięte z innych wydawnictw bezdebitowych, takich jak: „KOS”, „Słowo”, „Tygodnik Mazowsze”. Przedrukowywano również teksty apeli i oświadczeń działaczy NSZZ „S”. Pismo kolportowane w środowiskach akademickich.

 

Dariusz Dąbrowski

Region Dolny Śląsk, Wrocław, NZS

Opcje strony

do góry