Hasła rzeczowe

Przedwiośnie

"Przedwiośnie", pismo społeczno-polityczne, zainicjowane w środowisku osób związanych z KPN, ukazujące się w Łodzi 21 II 1982 –14 XI 1982 (przestało wychodzić na skutek aresztowań wśród członków redakcji i współpracowników od VIII 1982).

Ukazało się ponad 10 nr. o obj. od kilku do kilkunastu s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 500-1 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie zespołu (inicjatorzy, redaktorzy, drukarze i organizatorzy kolportażu): Jerzy Ryszard Baliński, Jarosław Ćwiek, Henryk Jaranowski, Bogusław Jędryka, Karol Jędrzejczak, Roman Kopycki, Jerzy Majewski, Andrzej Rożniata, Henryk Stefaniak, Zenon Szendo, przy współpracy Aleksandry Więckiewicz, Wiesława Żyżniewskiego i innych.

Publikowano publicystykę polityczną, np. oceny sytuacji społeczno-politycznej po 13 XII 1981, informacje o sytuacji w Łodzi i represjach wobec działaczy.

Kolportowane na terenie regionu łódzkiego.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry