Hasła rzeczowe

Przedwiośnie

„Przedwiośnie”, pismo społ.-polit., zainicjowane w środowisku osób zw. z KPN, wydawane w Łodzi 21 II 1982 – XI 1982. Do VIII ukazało się 10 n-rów, obj. 2–10 s., format A4; druk na powielaczu, nakł. 500–1 tys. egz.; miesięcznik. Przestało wychodzić z powodu aresztowań wśród członków redakcji i współpracowników. Pozostający na wolności wydali niedatowany nr 11; ostatni nr –14 (brak informacji o n-rach 12 i 13). W redakcji (inicjatorzy, redaktorzy, drukarze i organizatorzy kolportażu): Jerzy Ryszard Baliński, Jarosław Ćwiek, Henryk Jaranowski, Bogusław Jędryka, Karol Jędrzejczak, Roman Kopycki, Kazimierz Lubera, Jerzy Majewski, Andrzej Rożniata, Henryk Stefaniak, Zenon Szendo, przy współpracy Aleksandry Więckiewicz, Wiesława Żyżniewskiego i in. Pismo publikowało publicystykę polityczną, np. oceny sytuacji społ.-polit. po 13 XII 1981, informacje o sytuacji w Łodzi i represjach wobec działaczy „S”. Kolportowane w regionie łódzkim.

Krzysztof Bronowski|Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry