Hasła rzeczowe

Przegięcie Pały

„Przegięcie Pały”, podtytuły: nr 1 „Pismo Ruchu Wolność i Pokój”, nr 2 „Pismo zdemaskowanego związku cofaczy kultury”, nr 3 „Organ młodych sabotażystów”, nr 4 „Mail art and happening magazine”, nr 5 „Undergound zine”, nr 6 „Magazyn sztuki efemerycznej”, nr 7 „Organ Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej”, nr 8 „Pismo galerii działań maniakalnych łódzkiego desantu Pomarańczowej Alternatywy”. Pismo fanzinowe wydawane V 1988 – ok. X 1989 w Łodzi przez związanego z Pomarańczową Alternatywą Krzysztofa Skibę. Ukazało się 8 n-rów, format A4, nakł. 3–10 tys. egz.; niedatowane. Autorem większości tekstów oraz części rysunków był Krzysztof Skiba, a także m.in.: Andrzej Miastkowski (ps. Egon Fietke), Michał Gralak, Paweł „Konjo” Konnak i Piotr Trzaskalski. Publikowano teksty satyryczne, felietony, informacje o happeningach i opisy akcji Pomarańczowej Alternatywy. Podawano ważniejsze informacje dot. działalności Ruchu WiP. Najczęstszym tematem poruszanym w piśmie były żarty ze służb mundurowych i gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Autorzy pisma wykpiwali, w nieco anarchistycznym duchu, nie tylko komunistyczne władze i np. oficjalne gazety partyjne, ale także wszelkie przejawy nadmiernego patosu i sztuczności, towarzyszące działaniom opozycji. Wyśmiewano np. styl niektórych pism zw. z drugim obiegiem. Informowano nie tylko o rzeczywistych wydarzeniach, ale także np. o absurdalnych faktach wymyślanych przez autorów pisma, np. o ukazaniu się tomiku Wiersze zabrane, „będącego plonem rewizji dokonywanych przez MO”. Kolportowane gł. podczas happeningów i spotkań Pomarańczowej Alternatywy. W 1989 po wyborach 4 VI sprzedawane oficjalnie na ulicach miasta.

Tomasz Toborek

Opcje strony

do góry