Hasła rzeczowe

Przegląd Akademicki

"Przegląd Akademicki", podtytuł: „Pismo Ruchu Oporu NZS”, od nr. 10 (z 1986): „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, od nr. 6/23 (z 1987): „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, wydawane w Krakowie X 1985 – VII 1991.

Ukazało się 96 nr., w tym 68 nr. podziemnych, o obj. 2-4 s., początkowo w formacie A4, nr 8 z 1986 i od nr. 1/18 (z 1987) – w formacie A5; sitodruk, druk offsetowy, w nakładzie 1-3 tys. egz. (wg informacji podanej w stopce); dwutygodnik, okresowo nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach m.in.: Robert Bodnar, Janusz Cieślik, Agata Michałek, Jarosław Kałuża, Grzegorz Łuczak (podpisywał artykuły własnym nazwiskiem). Od 1987 podawano adres domowy A. Michałek jako adres korespondencyjny redakcji, natomiast od nr. 5 (69) z 1989 adres J. Cieślika oraz sporadycznie w 1989 i 1990 nazwisko R. Bodnara.

Podczas strajku w HiL na przełomie IV/V 1988 oraz 2-9 V (po pacyfikacji strajku) pismo wychodziło codziennie lub co 2 dni, niekiedy jako wydania specjalne, publikowano oświadczenia KS HiL, informowano o przebiegu strajku oraz prowadzonych w środowisku akademickim akcjach solidarnościowych; 2 V – 27 VIII 1988 większość nr. wydawano jako jedno pismo z „Gwarkiem”, 2 nr. ukazały się razem z „Indeksem”. Druk pisma finansowany był z Funduszu NZS (utworzonego 25 X 1986); od 1987 w stopce podawano jako miejsce druku Powielarnię NZS. 5 X 1986 studenci skupieni wokół „PA” wraz z redakcją „Indeksu” i kilkoma in. grupami utworzyli Krakowską Radę Koordynacyjną NZS. Zamieszczano apele, oświadczenia, komunikaty KRK NZS, Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS i in. struktur opozycyjnych (m.in. FMW, WiP, KPN), informowano o ich działalności oraz organizowanych akcjach, zamieszczano przedruki z prasy podziemnej, m.in. z „Tygodnika Mazowsze”, „Paragrafu” (artykuł: ''Jak zachować się w śledztwie?''), teksty historyczne (najczęściej w związku z rocznicami) m.in. na temat Marca ’68, śmierci Stanisława Pyjasa, powstania i działalności NZS w l. 1980-1981 oraz publicystyczne, wywiady m.in. z Leszkiem Moczulskim (fragmenty opublikowano w nr. 2/34 z 31 I 1988, 3/35 z 17 II 1988, nr 5/37 z 28 II 1988 był wydaniem specjalnym w całości poświęconym temu wywiadowi). Pismo ilustrowane: rysunki satyryczne, grafiki okolicznościowe, zdjęcia.

Kolportowane w krakowskich środowiskach akademickich. Od nr. 5/69 (z 1989) wydawane legalnie.

 

Paweł Goleń

Opcje strony

do góry