Hasła rzeczowe

Przegląd Katowicki

"Przegląd Katowicki", podtytuł: „Pismo związane z RKK Region Śląsko-Dąbrowski”, wydawane przez Oficynę Śląską XII 1983 – V 1984.

Ukazało się 6 nr. o obj. 25-30 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie 800 – 1,5 tys. egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Jan Górny (współzałożyciel pisma), Henryk Graboś, Jolanta i Janusz Niemczukowie; druk w mieszkaniu J. i J. Niemczuków (przy ul. Mikołowskiej w Gliwicach).

Publikowano teksty dot. spraw związkowych oraz informacje z kraju i regionu. W każdym nr. zamieszczano przedruki książek niezależnych i poezję.

Kolportowano w regionie.

Tomasz Szafron

Opcje strony

do góry