Hasła rzeczowe

Przegląd Piosenki Prawdziwej Zakazane Piosenki, I

"Przegląd Piosenki Prawdziwej Zakazane Piosenki, I", odbył się 20-22 VIII 1981 w gdańskiej Hali Olivia w ramach obchodów 1. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, z inicjatywy władz „S” i związanych z opozycją środowisk artystycznych. Pomysłodawcą i dyr. artystycznym festiwalu był Maciej Zembaty, w skład Komitetu Organizacyjnego weszli przedstawiciele gdańskiego MKZ z Lechem Wałęsą, honorowym przewodniczącym Biura Festiwalowego, oraz: M. Zembaty, Andrzej Wajda (przewodniczący Rady Artystycznej), Jerzy Janiszewski (odpowiedzialny za projekty graf.), Andrzej Czeczot (scenografia), Waldemar Banasik (dyr. Przeglądu) i Maciej Karpiński (reżyser).

Festiwal składał się z dwóch części, w pierwszej (konkursowej) wykonawcy ubiegali się o nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Knebla, w drugiej odbyły się koncerty zespołów muzycznych, występy kabaretowe oraz wręczenie nagród. Występy prowadzili Andrzej Strzelecki i Daniel Olbrychski.

Laureatami I PPP zostali: Jacek Zwoźniak (za utwory: ''Najpiękniejsza w klasie robotniczej'', ''Piosenka na wszelki wypadek''), Jacek Kaczmarski (''Świadkowie'', ''Rejtan''), Małgorzata Bratek (''Kiedym stawił się'', ''Modlitwa''), Maciej Zembaty (''Izba chorych'', ''Brygadzista Albin''), zespół Pomorzanie (''Ten grudniowy dzień'', ''Mario Matko''), Zbigniew Sekulski (''List'', ''Między wschodem a zachodem światła''), Jan Tadeusz Stanisławski (''Z naganem do MFR''), Aleksander Grotowski (''Rozmowy ministra ze studentami'', ''Ballada o św. Włodzimierzu'') oraz Maciej Pietrzyk (''Piosenka dla córki'', ''Sierpień ’80'').

Grzegorz Majchrzak

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry