Hasła rzeczowe

Przegląd Myśli Niezależnej

„Przegląd Myśli Niezależnej”, miesięcznik wydawany techniką offsetową 1983–1985 przez Sekcję Organizacyjną Ruchu Społecznego Solidarność, współtworzonego przez Adama Lipińskiego. Ukazało się 13 nr. pisma w technice offsetowej, obj. kilkanaście s., format A4 i nakł. 1000–1500 egz. Ostatni nr z 20 XI 1985 w formacie A5. Redagowane przez Ireneusza Kowalczuka, z udziałem Danuty, Lucjana i Konrada Kowalczuków oraz A. Lipińskiego. Numer 11 pisma z 1984 zawierał dodatek pt. „Legalna działalność publiczna, granice słuszności, niezależności i kolaboracja” autorstwa Tadeusza Syryjczyka (ps. Aleksander Bolesławski). 1984/85 wystąpiła roczna przerwa w wydawaniu pisma. Miesięcznik zawierał przedruki art. drukowanych w niezależnej prasie polskiej i emigracyjnej, wystąpienia emitowane przez polskie rozgłośnie radiowe na Zachodzie oraz fragmenty niezależnych wydawnictw książkowych, które dotyczyły dyskusji nt. form oporu społecznego i programu działania opozycji. Autorami przedrukowywanych wystąpień i art. byli m. in: ks. kard. Stefan Wyszyński, ks. Józef Tischner, ks. Franciszek Blachnicki, Tadeusz Konwicki, Leszek Kołakowski, Sławomir Mrożek, Stefan Kisielewski, Jerzy Iranek-Osmecki, Dawid Warszawski, Adam Michnik, Stefan Bratkowski. Korzystano z materiałów publikowanych przez: „Niepodległość”, „KOS”, „Głos”, „Inprekor”, „Arka”, „Solidarność Narodu”, „Czas Przyszły” oraz wydawnictwa: Krąg, Oficyna Copyright, Wydawnictwo im. gen. Nila Fieldorfa. Kolportaż w środowiskach inteligenckich Dolnego Śląska.

Dariusz Dąbrowski

Opcje strony

do góry