Hasła rzeczowe

Przy Budowie

"Przy Budowie", podtytuły: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów FUW”, „Pismo NZS FUW”, (tytuł zaczerpnięty z powieści Tadeusza Konwickiego), wydawane przez NZS Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku XII 1980 – X 1981 (z przerwą podczas wakacji).

Ukazało się 8 nr. (w tym jeden podwójny) o obj. 20-40 s. w formacie A5, w nakładzie 200-400 egz.; miesięcznik.

W składzie redakcji: Dariusz Boguski, Konrad Kruszewski, Zbigniew Suszczyński, Tomasz Wiśniewski, Andrzej Ciszewski; nr 7/8: A. Ciszewski, T. Wiśniewski, Ryszard Zieliński, Krzysztof Bondaryk (D. Boguski i K. Kruszewski odeszli do pracy przy „Biuletynie Informacyjnym NSZZ «S» Regionu Białystok”); opracowanie graficzne Wiesław Siwerski (do III 1981).

Publikowano bieżące informacje, poezję studencką i inną twórczość literacką, poruszano problemy gospodarcze i polityczne, zamieszczano wywiady i artykuły historyczne.

Przeznaczone głównie dla środowisk akademickich.

Podczas strajku studenckiego zawieszono wydawanie pisma i nigdy go już nie wznowiono.

 

ks. Kazimierz Litwiejko|Marcin Zwolski

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry