Hasła rzeczowe

Przetrwanie

"Przetrwanie", pismo warszawskiej tajnej struktury Komitet Międzyzakładowy Warszawa-Śródmieście „S”, wydawane w Warszawie 11 I – 5 VII 1982.

Ukazały się 24 nr. (oraz nr specjalny 1a z 18 I 1982 poświęcony NZS) o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu białkowym (należącym do Andrzeja Sieradzkiego przez nieznanego drukarza, czasem przepisywane na maszynie do pisania), nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: A. Sieradzki, Wojciech Dobrzyński (założyciele).

Zamieszczano informacje o wydarzeniach w Warszawie i kraju, apele i oświadczenia „S”, informacje o planowanych protestach.

Kolportowano przez sieć kolportażu KM Warszawa-Śródmieście i Biuro Kontaktów Międzyregionalnych.

W VI 1982 aresztowano A. Sieradzkiego, a w XII 1982 W. Dobrzyńskiego (który wydał jeszcze przedtem kolejne nr. pisma). W końcu 1982 Andrzej Sieradzki odebrał powielacz, który następnie przekazał na potrzeby „Robotnika”.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry