Hasła rzeczowe

Prześwit

„Prześwit”, pismo wydawane VII 1982–I 1994 jako organ Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „S”. Wcześniej w podtytule: „Dwutygodnik NSZZ »S«”. Wydawane nieregularnie. Ukazało się 49 nr. (plus wydanie spec., jednostronicowe ze I 1986), obj. 8–10 s. (sporadycznie 12–16 s.), format A4 (od nr. 45 z VI 1987 format A5 i obj. 66–106 s.), druk pocz. na powielaczu, nast. w technice sitodruku i offsetowej. Nakład 400–700 egzemplarzy. Początkowo bezpłatne, finansowane z dobrowolnych wpłat czytelników. Od nr. 26 (III 1984) w cenie 30 zł; od 1987 120 zł; od nr. 45 (VI 1987) 200 zł i od nr. 47 (VII 1988) 250 zł. W redakcji: Stanisław Cieślak, Mieczysław Kucner, Andrzej Wilczkowski, Apoloniusz Zawilski. Redakcję wspomagali także członkowie Kierowniczej Grupy Akcji Konspiracyjnej (wydającej „Akcję Konspiracyjną”): Tadeusz Rospendek, Roman Braczkowski, Czesław Cieślak, Jerzy Nagórski i Wojciech Wałęza. Współpracownicy: m.in. Karol Głogowski, Jacek Bartyzel, Lech Niedzielski, Zbigniew Wilczyński. Publikowane art. miały charakter rozważań natury ideologicznej. Analizowano ówczesną sytuację polityczno-społeczną, zamieszczano wywiady z działaczami opozycji, listy otwarte do władz i inne. Z początkiem 1987 pojawiły się także polemiki i przeglądy prasy.

Przemysław Stępień

Opcje strony

do góry