Hasła rzeczowe

Radio BIT

Radio BIT, (Radiostacja Topolówka), podziemne radio utworzone w 1983 z inicjatywy: Marka Kowalika, Krzysztofa Lubiańca, Radosława Szmytkowskiego i Wiesława Wiśniewskiego. Była to najprawdopodobniej jedyna rozgłośnia uczniowska na terenie kraju. Pomysłodawcą uruchomienia radiostacji był M. Kowalik, który od kolegi otrzymał schemat nadajnika na fale UKF o małym zasięgu (ok. 30 m). Pierwszy taki nadajnik wykonano wczesną wiosną 1983 i rozpoczęto próby. Chłopcy wkładali do teczki magnetofon z podłączonym do niego nadajnikiem i ćwiczyli nadawanie, chodząc na ulicy. Wtedy też skonkretyzował się pomysł stworzenia szkolnej radiostacji. Termin 1. audycji wyznaczono na 3 V 1983. Nie doszło jednak do niej z powodu kłopotów R. Szmytkowskiego ze SB. Do dekonspiracji grupy nie doszło i uczniowie III LO w Gdańsku postanowili kontynuować przygotowania do uruchomienia radiostacji, przesuwając je na 2. poł. 1983. W XI 1983 do działań związanych z przygotowaniem audycji został wciągnięty kolejny uczeń Topolówki związany z młodzieżowym podziemiem, Jacek Kurski, znalazł on spikerkę spoza szkoły, która nagrała na taśmę magnetofonową wcześniej przygotowane teksty. 1. audycję Radio BIT nadało 15 XII 1983 na częstotliwości: 70 i 72 MHz. Wiosną 1984 nadano jeszcze kilka kolejnych audycji. Część uczniów nagrywała je na magnetofony. Wszystkie transmisje rozpoczynały się fragmentem Murów Jacka Kaczmarskiego. W tym czasie spikerkami Radia BIT były uczennice IX LO w Gdańsku Aleksandra Sukowska i Dorota (nazwiska nie udało się ustalić). Przed maturą, pod koniec IV 1984, M. Kowalik, K. Lubianiec, R. Szmytkowski i W. Wiśniewski przekazali większość sprzętu Piotrowi Sawickiemu, który kontynuował działalność radiostacji w roku następnym. Niektóre audycje Radiostacji Topolówki zostały przekazane do Radia Wolna Europa, które je retransmitowało. Nie udało się ustalić, kiedy Radio BIT zakończyło działalność.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry