Hasła rzeczowe

Reduta Strajkowa

„Reduta Strajkowa”, podtytuł: „Gazeta codzienna strajkujących studentów UG”, założona w czasie rozpoczęcia tzw. strajku radomskiego decyzją Prezydium NZS Uniwersytetu Gdańskiego, wydawana w Gdańsku 19 XI – 11 XII 1981.

Ukazało się 16 nr. o obj. 2–8 s. w formacie A4 oraz A5, drukowanych na powielaczu NZS oraz uniwersyteckim offsecie w nakładzie ok. 1 tys. egz.; wychodziło codziennie.

W składzie zespołu: Jacek Rybicki (redaktor prowadzący), Zbyszek Kazimierczyk, Joanna Nawrocka, Jarosław Zalesiński i Cezary Godziuk (również odpowiedzialny za dostarczanie matryc do druku), Leszek Biernacki (koordynacja z ramienia uczelnianego KS), Małgorzata Głowacka i Małgorzata Sobecka (przepisywanie maszynopisów na matryce), Janusz Prendota (odpowiedzialny za druk).

Opisywano strajkową codzienność: „Drugi dzień podobny do pierwszego. Latanie. Najdłuższe dni w roku – po 20 godzin. Taka atmosfera, takie potrzeby. Rano wiec. Codziennie – ustalono – rano i wieczorem wszyscy spotykamy się z Prezydium Komitetu Strajkowego powiedzieć sobie jak jest. Sprawy organizacyjne, pytania z sali, plan – wszystko to, co będzie składało się na dzień strajkowy. Trzy wykłady, film, spotkania, pomoc w organizacji – jest w czym wybierać. Pełna pomoc zadeklarowana przez «Solidarność» uniwersytecką znakomicie ułatwia sprawę”.

Kolportowano na wszystkich wydz. UG oraz na pozostałych uczelniach Trójmiasta.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry