Hasła rzeczowe

Regionalna Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa

Regionalna Sekcja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa, obejmująca cały region, powstała m.in. na bazie dwóch najsilniejszych komisji miejskich w Kaliszu i Ostrowie. W Kaliszu Tymczasowa Komisja Organizacyjna Pracowników Kultury, Oświaty i Wychowania reaktywowała się 9 III 1989. W skład tymczasowych władz wchodzili: Krzysztof Brzechczyn – Szkoła Podstawowa nr 11, Bogusław Maryniak – Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków, Joanna Molska – Szkoła Podstawowa nr 14 i Kazimiera Wiatrowska – Szkoła Szkoła "Szkoła", podtytuł: „Biuletyn informacyjno-publicystyczny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Pracowników Oświaty i Wychowania w Katowicach”, dwutygodnik wydawany 1 IX – 1 XII 1981. Podstawowa nr 8. W maju komisja wprowadziła się do swojej dawnej siedziby przy al. Wolności 27. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 30 V 1989. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania został Tomasz Kwinta. W Ostrowie Wielkopolskim zebranie Tymczasowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbyło się 14 IV 1989. Do tymczasowych władz KZ pracowników oświaty i wychowania zostali wybrani: Andrzej Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej nr 5, Zdzisław Kierstein z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Andrzej Kornaszewski z ZSZ ZNTK, Wiesława Rychwalska z I LO, Renata Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 3, Krystyna Wojczyńska z MOK. Walne zebranie delegatów Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania odbyło się 30 IX 1989 w Ostrowie Wielkopolskim. 34 delegatów reprezentowało około 700 pracowników oświaty i wychowania z następujących miast i gmin województwa kaliskiego: Kalisza – 9, Kępna – 5, Krotoszyna – 3, Liskowa – 2, Ostrowa – 9, Ostrzeszowa – 1, Sycowa – 2. W wyniku wyborów wyłoniono przewodniczącego sekcji, którym został T. Kwinta z Kalisza. Ustalono, że siedzibą władz sekcji będzie Kalisz, zebrania sekcji odbywać się będą w Ostrowie, a prezydium sekcji przeprowadzać będzie również posiedzenia wyjazdowe w poszczególnych miastach województwa.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Kalisz

Opcje strony

do góry