Hasła rzeczowe

Rewers

"Rewers", podtytuł: „Pismo Ruchu Wolność i Pokój”, w nr. 5: „Pismo uczestników Ruchu Wolność i Pokój Pomorza Środkowego”, wydawane XI 1987 – 28 IV 1989 w Kołobrzegu i Koszalinie, od nr. 4 również w Słupsku.

Ukazało się 5 nr. o obj. 8 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 500 egz. (liczba podana w nr. 5); ilustrowane, wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Marek Mazurek, Artur Tokarski, Marcel Mularski (Koszalin), Robert Bezimienny (Kołobrzeg), Cezary Łazarewicz (Darłowo); druk w Wydawnictwie Dezerter (Warszawa).

Poruszano tematy związane z Ruchem WiP: pacyfizm, służba wojskowa, służba zastępcza, ochrona środowiska, przestrzeganie praw człowieka; w nr. 1 opublikowano fragmenty Deklaracji ideowej Ruchu WiP (prawa człowieka, wyzwolenie narodowe, zagrożenie wojną – międzynarodowy ruch na rzecz pokoju, ochrona środowiska, głód na świecie, pomoc charytatywna, rozwój człowieka, tolerancja); w każdym z nr. przedstawiano osoby, które odmówiły służby wojskowej; zamieszczano także przedruki z innych pism, sprawozdania z protestów, manifestacji, happeningów, podawano kontakty do przedstawicieli WiP w Polsce; w nr. 5 poruszano tematy regionalne oraz dot. młodzieży szkolnej i akademickiej (rubrykę „Szkoła” mieli redagować zarówno uczniowie, jak i nauczyciele).

 

Marcin Ozga

Kołobrzeg, Region Pobrzeże

Opcje strony

do góry