Hasła rzeczowe

RIS Regionalny Informator «Solidarności» Śląsko-Dąbrowskiej

"RIS Regionalny Informator «Solidarności» Śląsko-Dąbrowskiej", pismo wydawane I 1982 – II 1989 w Katowicach, początkowo podporządkowane Regionalnej Komisji Konsultacyjnej, od I 1983 RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

Ukazało się ponad 130 nr. o obj. 2-12 s. w formacie A4 i A5 (od nr. 1/97 ze I 1986); nr 1 w formie maszynopisu w nakł. ok. 100 egz., następnie druk na powielaczu białkowym, od 1985 techniką sitodruku, od XII 1986 na offsecie; nakł. 2-4,5 tys. egz.; dwutygodnik, od I 1986 miesięcznik.

Ukazały się dodatki: ''„Solidarność” dziś. Oświadczenie programowe Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”'' (do nr. 2/26 ze I 1983), ''Wybory czy głosowanie!?'' (do nr. 10/58 z 1984), ''Aby wyzdrowieć. Komunikat Komisji Programowej przy Śląsko-Dąbrowskiej Komisji Wykonawczej RKW NSZZ „Solidarność”'' (do nr. 12/60 z 1984), ''Statut samorządu osiedla lub miasta'' (do nr. 21/69 z 1984), ''Zarys linii programowej obrony społeczeństwa w Polsce i drogi realizacji tej linii poprzez walkę bez przemocy fizycznej'' (do nr. 7/79 z 1985), Ankieta z okazji wydania 100. nr. w podziemiu (do nr. 4/100 z 1986), Ankieta ''Rok 1987: Polaków poglądy'' (do nr. 5/113 z 1987), ''Komunikat (z dn. 9 listopada 1987 r.) Tymczasowa Rada NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego'' (do nr. 11/119 z 1987); w VIII 1988 wydano 9 nr. dodatku nadzwyczajnego „Strajk!” redagowanego przez Zdzisława Zwoźniaka (ps. Bogdan). W nr. 10/130 (z X 1988), ostatnim podziemnym, ukazały się artykuły ''Podzwonne dla RIS-a'' i ''Krótka historia RIS-a''.

Założyciele i redaktorzy: Jerzy Buzek (ps. Karol, 1982-1987), Krzysztof Gosiewski (ps. Olek, 1982-1988), Jerzy Łoik; początkowo pismo kierowane wspólnie przez J. Buzka i K. Gosiewskiego, II-X 1982 (internowanie K. Gosiewskiego i okres kwarantanny) samodzielnie przez J. Buzka, od X 1982 funkcję redaktora nacz. pełnił K. Gosiewski. Współpracownicy (1982-1988) m.in.: Jerzy Aertes, Kazimierz Rytel, Danuta Loret, Ferdynand Morski i Ewa Gosiewska-Marcinkowska (autorzy) oraz Andrzej i Wojciech Bąkowscy, Marek Domański, Andrzej Gałażewski, Barbara Kołomyjec, Zbigniew Pańczyk, Janusz Steinhoff (zaplecze techniczno-organizacyjne). Druk w Gliwicach, następnie w miarę rozwoju bazy poligraficznej: w Katowicach, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej; odpowiedzialni za druk i koordynację kolportażu w skali Regionu: J. Łoik i Marian Maciejczyk, w podregionach: Romuald Bożko (Jastrzębie-Zdrój), Włodzimierz Kapczyński (Chorzów), Piotr Kowrygo (Gliwice), Eberhard Pampuch, (Zagłębie), Jerzy Sołowiej (Katowice). W IV 1986 ze względu na liczne aresztowania (m.in. J. Łoik i M. Maciejczyk) do zespołu redagującego, wydającego i kolportującego dołączyli: Jarosław Jasiński, Marian Krzaklewski, Krystian Grządziel, Jan i Józef Jaroszewiczowie (druk).

Zamieszczano oświadczenia RKW i TKK oraz informacje nt. działalności podziemia, artykuły analizujące sytuację społeczno-gospodarczą w kraju i Regionie, felietony; publikowano przeglądy wydawnictw podziemnych.

Robert Dyja

Katowice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry