Hasła rzeczowe

Reżimówka

„Reżimówka”, podziemny dziennik wychodzący nieregularnie we Wrocławiu 17 XII 1981–2 II 1982. Łącznie ukazało się 12 nr., obj. 1–2, s. format A4. Na winiecie zamieszczano motto: „Dyktatura wojskowa jeszcze trwa”, od nr. 2 z 18 XII 1981: „Dyktatura wojskowa jeszcze trwa. Stan wojenny wciąż trwa”. Publikowano bieżące informacje (gł. nt. strajków) z Wrocławia i kraju. Pismo przepisywane na maszynie przez kalkę w nakł. ok. 50 egz. przez członków redakcji. Redakcja podpisywała się ps. ELJOT, w jej składzie: Danuta Kamecka, Janusz Laska, Danuta Łokietko, Stanisław Mazur, Krzysztof Urbański. Tytuł kolportowany gł. w środowisku akademickim, część nakł. trafiała także do większych wrocławskich zakładów przemysłowych.

 

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry