Hasła rzeczowe

Rezonans (Poznań)

„Rezonans” (Poznań), edycja 1: podtytuł „Biuletyn Informacyjny NSZZ »Solidarność« TELKOM-TELETRA”, III–XI 1981 ukazały się 22 nr. i dodatek nadzwyczajny (wydany 20 III 1981 w zw. z wydarzeniami w Bydgoszczy), obj. 4–8 s., format A4, druk techniką offsetową w nakł. 500–1000 egz. W redakcji w różnym okresie: Andrzej Jankowski, Barbara Napieralska, S. Pańczyszyn, Ryszard Pawlaczyk, Jan Pluciński, Ryszard Stasiński, Marta Talaga, Elżbieta Mińska.

Pismo o charakterze informacyjno-publicystycznym, m.in. materiały „S” (KZ i innych struktur związku), informacje dot. problemów wewnątrzzakładowych, art. o tematyce politycznej, ekonomicznej i historycznej. VI 1981 wydano jeden numer pisma „Rezonansik” z okazji Dnia Dziecka. 14 XII 1981–5 VII 1982 internowanie B. Napieralskiej.

Edycja 2: podtytuł: „NSZZ »Solidarność« TELKOM-TELETRA”. VIII 1983–VII 1984 ukazało się 9 nr., obj. 6–30 s., format A4, A5, druk na ramce. W redakcji: B. Napieralska, Ewa Zydorek, Julian Zydorek, współpraca: Ryszard Makowski (ilustracje), Grzegorz Gauden i Jan Krzysztof Adamkiewicz.

Na łamach „Rezonansu” publikowano m.in. oświadczenia i komunikaty podziemnych struktur „S” (np. TZR i MR „S”), informowano o sytuacji w Teletrze, relacjonowano poznańskie demonstracje (np. 31 VIII 1983) i proces Janusza Pałubickiego w 1983, wydrukowano (napisany 1982 przez internowanych w Kwidzynie) poradnik zatytułowany Jak z UBKA zrobić głupka. Nazwą pisma sygnowano również kalendarz na 1984 i kartki z okazji Wielkanocy.

5 III 1984 zatrzymanie, 7 III – 24 VII tymczasowe aresztowanie B. Napieralskiej; 17/18 IV w czasie drukowania „Rezonansu” zatrzymanie, nast. aresztowanie J. Zydorka, Wiesława Chossy i Adama Pohla, 28 VII 1984 zwolnieni. Konfiskata m.in. materiałów poligraficznych, wydrukowanych egz. nr 8 i „Rezonansu” Dodatku nr 1 zawierającego Kronikę głodówki w Strzelinie. Numer 9 (ostatni) z V–VIII 1984 wydany przez E. Zydorek z pomocą Włodzimierza Filipka.

1984 pismo rozpracowywane przez SB w ramach SOR krypt. Kamerton.

 

Przemysław Zwiernik

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony

do góry