Hasła rzeczowe

Rolnik Niezależny

„Rolnik Niezależny”, pismo Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, pierwsze w Polsce czasopismo zw. zaw. rolników. Ukazywało się XII 1978–II 1985, wydano 65 nr. (do 13 XII 1981 37 nr.), format A4. Nakład pocz. 100–200 egz., od 1981 kilkaset egzemplarzy. W założeniu miesięcznik. Redaktor Henryk Bąk (adresy redakcji: Henryk Kosut, Lisów, poczta Goszczyn, woj. radomskie, nast.: Janusz Rożek, Kolonia Górne gm. Milejów, woj. lubelskie).

Inni autorzy: Kazimierz Prykiel i Henryk Fijałkowski. 1978–1981 na jego łamach dominował temat niezależnych związków zawodowych jako drogi do zdobycia niepodległości przez Polskę, a ponadto sprawy bieżące, np.  sprawa Jana Kozłowskiego, i przedruki dokumentów Komitetów Chłopskich.

Po VIII 1980 w tworzącym się NSZZ „Solidarność Wiejska” pismo, zgodnie z wcześniejszym programem TK NZZR, protestowało przeciwko zapisowi w statucie związku o kierowniczej roli PZPR w państwie. Jednocześnie optowało na rzecz członkostwa pracowników rolnych w tworzącym się ZZ rolników. Po zjeździe zjednoczeniowym „S” RI (8–9 III 1981) pozostało pismem Niezależnego Związku Zawodowego Rolników „Solidarność Wiejska”, który nie wszedł w skład NSZZ RI „S”. Kolportaż gł. w środowisku wiejskim w woj. radomskim, warszawskim, tarnobrzeskim i rzeszowskim

Józef Baran

Region Ziemia Radomska, Lisów

Opcje strony

do góry