Hasła rzeczowe

Rola Katolicka

„Rola Katolicka”, podtytuł: „Nieregularny Tygodnik Diecezjalny”, pismo o tematyce religijnej i społecznej, wydawane w diecezji przemyskiej 8 VI 1987 – 10 III 1989. W stopce znajdowała się informacja: „Wydano za zgodą władzy kościelnej” oraz adnotacja (nad tytułem lub na dole ostatniej strony): „Do użytku wewnątrzkościelnego”. Tytuł nawiązywał do tygodnika katolickiego ukazującego się w Przemyślu od 1934. Ukazało się 7 n-rów, obj. 16 s. (nr 1 poświęcony pielgrzymce Jana Pawła II do Polski, obj. 8 s., nakł. 1 tys. egz.), format A3 i A4, druk na offsecie, nakł. 500 egz.; numeracja ciągła. Drukowane w zakładzie poligraficznym oo. Jezuitów w krakowskich Przegorzałach (5 n-rów) oraz u ks. Kazimierza Jancarza w Krakowie-Nowej Hucie. W redakcji: Jan Musiał (redaktor nacz.), Janusz Czarski, Jan Draus, ks. Eugeniusz Dryniak, ks. Edward Frankowski, Dionizy Garbacz, Jerzy Koziarz, Małgorzata Rudnicka, Jarosław A. Szczepański, Wanda Tarnawska, Zbigniew K. Wójcik.

Pismo wydawane poza oficjalnym obiegiem (decyzja bp. przemyskiego Ignacego Tokarczuka) po bezskutecznych staraniach od 1982 o uzyskanie zgody władz na oficjalne wydawanie. Poruszano gł. tematykę religijną i społeczną, zamieszczano artykuły historyczne, informowano o bieżących wydarzeniach w regionie (m.in. strajki w 1988 w HSW). W n-rze 5 (z 1988) opublikowano apel jarosławskich działaczy „S” RI (Jana Karusia, Tadeusza Trelki, Krzysztofa Brożbara, Jarosława Śliwińskiego) o podjęcie przez wojewodę przemyskiego rozmów ws. złej sytuacji panującej w rolnictwie. Większość autorów artykułów sygnowała teksty własnym nazwiskiem. Kolportowane w parafiach. W VI 1988 regionalne środowiska katolickie i opozycyjne rozpoczęły bezskuteczne starania o legalizację „Roli Katolickiej”, wysyłano protesty do gen. Wojciecha Jaruzelskiego, Rady Państwa i Sejmu PRL. 5 VI 1988 w Stalowej Woli powstało Towarzystwo Przyjaciół „Roli Katolickiej” z przew. Wacławem Górskim i miejscowym kapelanem „S” ks. Edwardem Frankowskim na czele.

Grzegorz Wołk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry