Hasła rzeczowe

Robotnik Szczeciński

"Robotnik Szczeciński", pismo członków Komitetu Założycielskiego WZZ Pomorza Zachodniego, skupiającego opozycyjne środowiska Gryfina i Szczecina, związane z KSS KOR; 1. nr jako „Robotnik. Wydanie szczecińskie” wydawane III 1979 – 28 II 1981. Pierwsze niezależne pismo utworzone przez opozycyjne środowisko szczecińsko-gryfińskie przed VIII 1980, sygnowane przez Niezależną Drukarnię Robotniczą.

Ukazało się 6 nr. o obj. do 24 s. w formacie A4, drukowanych w podgryfińskiej wsi na powielaczu ramkowym wykonanym przez braci Witkowskich w nakładzie 500 – 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Włodzimierz Głowacki, Danuta Grajek, Andrzej Kamrowski, Zdzisław Podolski, Jan i Mirosław Witkowscy, Stefan Kozłowski. Pismo tworzyli głównie bracia Witkowscy i S. Kozłowski, który z J. Witkowskim od jesieni 1978 wchodził w skład redakcji ogólnopolskiego „Robotnika”. W III 1979 (we współpracy z Witoldem Łuczywo) opublikowali wydanie szczecińskie „Robotnika” uznane za nr 1. W III 1980 (dzięki pomocy W. Łuczywo, który przeszkolił J. Witkowskiego i przekazał matryce) ukazał się 1. nr „Robotnika Szczecińskiego”; jako adres redakcji podano mieszkanie J. Witkowskiego przy ul. Słowiańskiej 5 w Gryfinie.

Publikowano artykuły przypominające o wydarzeniach Grudnia 1970 (przedstawiono kalendarium); J. Witkowski opisał przebieg 1-dniowego strajku okupacyjnego w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina, który wybuchł 25 VI 1976 po ogłoszonej przez premiera Piotra Jaroszewicza podwyżce cen żywności, S. Kozłowski – szczecińskie doświadczenia związane z organizowaniem się opozycji, współpracą z KOR, ROPCiO, SKS i kolportażem wydawnictw niezależnych; zamieszczono kalendarium strajku w VIII 1980 w Szczecinie, ułożone na podstawie notatek A. Kamrowskiego i S. Kozłowskiego.

Kolportowano w zakładach pracy Szczecina.

Rozpracowywane przez SB w ramach SOR krypt. Merkuriusz.

Marta Marcinkiewicz

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry