Hasła rzeczowe

Roztocze

"Roztocze", pismo wydawane VIII 1983 – IV 1988. Nr 1 ukazał się jako „Roztocze. Pismo NSZZ «Solidarność»”; od nr. 7 z podtytułem: „Pismo Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «Solidarność» w Tomaszowie Lubelskim”; odtąd oficjalnego wydawcy pisma.

Ukazało się 30 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowanych techniką powielaczową (ramka z wałkiem) w nakładzie 100-300 egz.; wychodziło nieregularnie. W VII 1985 wydano dodatek nadzwyczajny o obj. 2 s. w formacie A4, wzywający do bojkotu wyborów do Sejmu PRL.

W składzie zespołu: Ryszard Klimecki; druk: Stanisław Majdański i Stanisław Michalski (na ramce przygotowanej przez Jerzego Łagowskiego; nr 1 przygotowany i wydany w lesie k. wsi Łaszczówka, nr 2 na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim, miejsca pracy S. Michalskiego) oraz Jerzy Cabaj i Jerzy Mielniczuk (studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie); matrycę na maszynie przygotowywał J. Łagowski, po aresztowaniach w 1984: Adam Kozaczyński i J. Łagowski (druk na ramce wykonanej przez Bogusława Węgorskiego), następnie Edward Parus, Bogdan Łukasiewicz i Danuta Ruta; inni współpracownicy: Waldemar Joniec, ks. Henryk Suchodolski i ks. Edward Proc. Autorzy tekstów: ks. Stanisław Góra, W. Joniec, R. Klimecki, A. Kozaczyński, J. Łagowski, J. Mielniczuk, Helena Poprawska, ks. E. Proc, D. Ruta, ks. H. Suchodolski, s. Zofia (nazwisko nieustalone) ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP; ponadto Zygmunt Łupina i Włodzimierz Blajerski dostarczali z Lublina materiały TZR. Druk w mieszkaniach A. Kozaczyńskiego, J. Łagowskiego, Barbary Czapli i W. Jońca oraz na plebanii kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim i kościoła w Chodywańcach k. Tomaszowa Lubelskiego (u ks. E. Proca). W VIII 1985 A. Kozaczyński i J. Mielniczuk zorganizowali w Krakowie-Mistrzejowicach szkolenie w zakresie sitodruku dla Wiktora Tuleja i Bronisława Greszaty (drukarzy nr. 17).

Zamieszczano komunikaty i oświadczenia Tymczasowej MKK „S” w Tomaszowie Lubelskim, komentarze do bieżących wydarzeń w kraju, refleksje dotyczące rocznic narodowych, informacje o lokalnych uroczystościach patriotycznych.

Kolportaż: A. Kozaczyński, J. Łagowski, Krystyna Pikuła, H. Poprawska, Elżbieta Luchowska, D. Ruta, B. Węgorski, Eugeniusz Badaszczuk, Franciszek Martinka, Władysław Makarewicz, Stanisław Marcola, Tadeusz Jasina, J. Cabaj i J. Mielniczuk. Kolportowano głównie na terenie działania Oddziału „S” w Tomaszowie Lubelskim oraz w Lublinie (odbiorcy: Anna Truskolaska i Cezary Listowski), Warszawie, Krakowie i Nowej Hucie.

9 IV 1984 aresztowano S. Majdańskiego, S. Michalskiego, W. Jońca, K. Pikułę i J. Cabaja, 18 IV 1984 A. Kozaczyńskiego i J. Łagowskiego. Zatrzymane osoby objęto śledztwem prowadzonym przez WUSW w Zamościu (redagowanie i rozpowszechnianie nielegalnego pisma); 28 VII 1984 zatrzymanych zwolniono, śledztwo umorzono na mocy amnestii. Inwigilację środowiska skupionego wokół pisma kontynuowano do IX 1989 w ramach SOR krypt. Kret.

I-IV 1990 podjęto próbę kontynuacji pisma pod nazwą „Solidarność Roztocze. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Oddziału Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ «Solidarność» w Tomaszowie Lubelskim”; ukazało się 7 nr.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Tomaszów Lubelski

Opcje strony

do góry