Hasła rzeczowe

Rozwaga i Solidarność (1981)

„Rozwaga i Solidarność”, podtytuł: „Pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Stoczni Gdańskiej”, wydawane 21 IV – 11 XII 1981 w Gdańsku z inicjatywy KZ „S” w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; kontynuacja „Biuletynu Informacyjnego Komitetu Założycielskiego Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej im. Lenina”. Winieta tytułowa zawierała logo SG oraz formułę: do użytku wewnątrzzwiązkowego. Ukazały się 33 n-ry o obj. 8–16 s. w formacie A4 (z wyjątkiem n-ru 1 w formacie A5), drukowane na offsecie; tygodnik. Wydania spec.: Tekst przemówienia na dzień obchodów 1. rocznicy Sierpnia ’80 (VIII 1981); Oświadczenie Prezydium KZ NSZZ „Solidarność”, Instrukcja nr 1 (2, 3) Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Gdańsk (25 III 1981).

W składzie redakcji: Roman Pieńkowski (redaktor odpowiedzialny), Bolesław Maliszewski, Jacek Merkel, Tomasz Moszczak, A. Ogrodowski, Bogdan Oleszek, Kazimierz Pierożek, Zbigniew Trafalski, Bogusław Włodarczyk, Zygmunt Zawadzki, Jadwiga Piątkowska, Witold Żylicz, M. Głuchowska, Andrzej Turek i A. Kempka (redaktorzy techn.).

Poruszano sprawy związkowe, omawiano przebieg zjazdów krajowych i regionalnych „S”. Najwięcej artykułów problemowych sygnował R. Pieńkowski. Kolportowano na terenie SG.

W czasie 2. tury I KZD ukazywał się jednocześnie dziennik „Rozwaga i Solidarność” z podtytułem: „Biuletyn zjazdowy. I Zjazd «Solidarności»” i logo SG, o odrębnej numeracji, 28 IX – 8 X 1981 wydano

9 n-rów w formacie A5, drukowanych na offsecie; redagowanych przez: J. Piątkowską, Z. Trafalskiego i T. Moszczaka.

Wojciech Turek

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry