Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/14322,Robmy-Swoje.html
02.03.2024, 07:15

Róbmy Swoje

„Róbmy Swoje”, „Pismo NSZZ «Solidarność» INOP i «Tarpana»”, od n-ru 14 podtytuł: „Pismo członków NSZZ «Solidarność» INOP i Tarpana”. Wydawane w Poznaniu przez „S” przy Instytucie Obróbki Plastycznej i Fabryce Samochodów Rolniczych Tarpan 31 VIII 1987 15 VI 1989. Ukazało się 15 n-rów, obj. 2–4 s., format A4 i A5, druk na powielaczu i techniką sitodruku, nakł. 500 egz.; miesięcznik (1987) lub co 2, 3 mies. (1988). W redakcji: Eugeniusz Łuczak, Krystyna Stachowiak, Marian Szymkowiak. Publikowano informacje dot. sytuacji politycznej w regionie i kraju, artykuły o ważniejszych wydarzeniach z najnowszej historii Polski (np. referendum 1946, Grudzień 1970), analizy i krytykę sytuacji materialnej robotników; informowano o mszach rocznicowych, przypominających strajki w VIII 1980 i powstanie „S”; zamieszczano sprawozdania z pielgrzymek, strajków w kraju i regionie w 1988, oświadczenia krajowej i regionalnej „S”, sprawozdania z działalności oraz zebrań podziemnej KZ przy INOP w Poznaniu, z działań zmierzających do rejestracji i wyborów KZ. Informowano o sytuacji i nastrojach panujących w in. zakładach (np. w ZNTK i Poznańskiej Fabryce Maszyn Żniwnych); ponadto pisano o sprawach pracowników INOP i Tarpana, problemach socjalnych, personalnych (zwłaszcza dot. kadry kierowniczej) i nadużyciach o charakterze gospodarczym. Publikowano też oświadczenia podziemnych grup i partii politycznych (PPS, LDPN, KPN, PPN, SW). Kolportowane gł. w INOP, Tarpanie, PFMŻ i przez TZR.

30 XI 1987 – 29 VIII 1989 rozpracowywane przez Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Spółka.

Agnieszka Łuczak

Poznań, Region Wielkopolska

Opcje strony