Hasła rzeczowe

Ruch Młodej Polski w Szczecinie

Ruch Młodej Polski w Szczecinie. Ruch Młodej Polski Ruch Młodej Polski Ruch Młodej Polski, ogólnopolska organizacja opozycyjna działająca w latach 1979–1982. Założona z inspiracji działającego od pocz. lat 70. na terenie Trójmiasta młodzieżowego środowiska skupionego wokół Aleksandra Halla, Arkadiusza Rybickiego, Grzegorza Grzelaka i Macieja Grzywaczewskiego, odwołującego się do tradycji ruchu narodowego. utworzyło środowisko młodych opozycjonistów, skupionych wokół pisma „Bratniak” 29 VII 1979. Ten niezależny ruch ideowy skupiał środowiska Gdańska, Łodzi, Bydgoszczy, Warszawy, Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina. 18 VI 1979 w szczecińskim Duszpasterstwie Akademickim, którego opiekunem był ojciec Hubert Czuma, odbył się jeden z decydujących zjazdów, na którym podjęto decyzję o proklamowaniu RMP. Początkowo reprezentantami RMP w Szczecinie byli Wiesław Parchimowicz, Ryszard Nowak, Edward Maliszewski, Jerzy Sychut, Radzimierz Nowakowski, T. Weinert. Z czasem jednak R. Nowak związał się z KPN, W. Parchimowicz zajął się działalnością kolporterską i drukarską, a E. Maliszewski czuł się bardziej przedstawicielem Poznania, w którym studiował, niż Szczecina. W. Parchimowicz był współtwórcą oblicza ideowo-politycznego grupy. 30 VII 1979, wspólnie z Aleksandrem Hallem zredagował komunikat o założeniu RMP (zamieszczony w „Bratniaku” 1979, nr 18/4), był jednym z jego czterech sygnatariuszy (obok A. Halla, Arkadiusza Rybickiego i Jacka Bartyzela). Komunikat głosił: RMP jest niezależnym ruchem ideowym, którego uczestnicy zgodzili się co do działań na rzecz niepodległości państwa polskiego, umacniania więzi narodowej Polaków, respektowania praw osoby ludzkiej, przestrzegania chrześcijańskich norm etycznych. Mimo iż w stopce redakcyjnej „Bratniaka” umieszczono nazwisko i adres W. Parchimowicza, działalność RMP w Szczecinie nie odegrała większej roli. Szczecin nie posiadał własnego oddziału. Spotkania odbywały się rzadko, co roku wyjeżdżano jednak na spływy organizowane przez o. Ludwika Wiśniewskiego. Środowisko szczecińskie zostało całkowicie rozpracowane przez SB w ramach SOS krypt. Omega (celem było wyhamowywanie wszelkich inicjatyw, zmierzających do utworzenia nowej grupy opozycyjnej), SOS krypt. Novum (uniemożliwienie wyjazdu na zjazd w Kalnej Hucie, paraliżowanie przedsięwzięć zmierzających do utworzenia Ruchu w Szczecinie), SOS krypt. Meteor (W. Parchimowicz) czy SOS krypt. Nieznany (T. Weinert). SB już na etapie organizowania się środowiska (w Szczecinie – wiosna 1979) włączyła do niego tajnych współpracowników. Szczególnie pomocny okazał się w tym Ryszard Nowak, który był tajnym współpracownikiem o pseudonimach Krzysztof i Anka.

Marta Marcinkiewicz

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry