Hasła rzeczowe

Ruch Młodzieży Korona

Ruch Młodzieży Korona, podziemna organizacja działająca I-II 1982 w Koninie, założona na początku I 1982 przez Tomasza Dryjańskiego, Jarosława Marczaka, Jacka Serafińskiego i Ryszarda Śliwińskiego (ulotki kolportowali od XII 1981). Przywódcą grupy był R. Śliwiński. Sformułowano deklarację i program. Celem działalności grupy była walka o wolność i niepodległość oraz pomoc dla rodzin osób represjonowanych. Członkowie RM Korona sporządzali i rozrzucali ulotki, malowali napisy na murach, m.in. 23/24 I 1982 w Morzysławiu na murach pawilonu handlowego namalowali hasła: „Tylko [c]ham popiera sowiecki stan”, „P-olscy Z-drajcy P-olskiego R-odu” i „Wytrwałością odbudujemy wolną Polskę”. Wg oceny SB rozkolportowali 80 ulotek i wykonali 4 napisy.

10 II 1982 SB zatrzymała członków organizacji. R. Śliwiński został aresztowany, następnie 31 III 1982 skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wobec J. Marczaka sąd umorzył postępowanie karne.

Organizacja była rozpracowywana przez SB w ramach SOR krypt. Korona.

 

Przemysław Zwiernik

Region Konin, Konin

Opcje strony

do góry