Hasła rzeczowe

Ruch Młodzieży Niepodległej

Ruch Młodzieży Niepodległej, tzw. Bytomskie Dzieci, nieformalna organizacja, zawiązana 6 II 1982 przez uczniów bytomskich szkół średnich. RMN tworzyli Wojciech Dyda, Jan Kamiński, Marek Kińczyk, Mariusz Łuczak, Artur Mierzwa, Marzena Plotecka, Artur Regeńczuk, Marta Swatowska, Andrzej Sznajder, Anna Świętochowska, Grażyna Wnuk, Jacek Zacharski z V LO (obecnie I LO), Robert Skrabski z IV LO, Robert Białas z III LO i Stanisław Skórski z Zespołu Szkół Samochodowych.

Spotkania RMN odbywały się m.in. w domu Iwony Świętochowskiej, bytomskiej działaczki opozycyjnej. Licealiści uczestniczyli m.in. w lekcjach historii, angażowali się w pomoc rodzinom internowanych i kolportaż pism („Konkretnie”, „Biuletyn Informacyjny”) wydawanych i rozpowszechnianych przez Andrzeja Bachorza i Edwarda Rewińskiego z Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 25 II 1982 J. Kamiński i S. Skórski zatrzymani przez MO pod zarzutem gromadzenia, przenoszenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw oraz uczestnictwa w nielegalnej organizacji RMN, „której istnienie i cel działania miały pozostać tajemnicą dla organów państwowych”. 26 II 1982 większość członków grupy została zatrzymana i przesłuchana w KM MO w Bytomiu. Po przesłuchaniach część niepełnoletnich podejrzanych zwolniono. R. Skrabski, G. Wnuk, A. Sznajder i J. Zacharski zostali przewiezieni do aresztu KW MO w Katowicach. 27 II 1982 A. Sznajder internowany, 16 III 1982 przewieziony do Ośr. Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, 22 III 1982 zwolniony. 28 II 1982 internowano J. Zacharskiego, którego następnie tymczasowo aresztowano.

19 III 1982 aresztowany i osadzony w AŚ ostatni pełnoletni członek RMN, M. Kińczyk. W toku prowadzenia sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. Desantowcy SB aresztowała i postawiła w stan oskarżenia wszystkie osoby zaangażowane w druk i kolportaż „Biuletynu Informacyjnego” i pisma „Konkretnie”. 17 V 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał A. Bachorza i E. Rewińskiego z TKK na 5 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych, Teresę Chlebik, kolporterkę „Biuletynu Informacyjnego”, na 3 lata i 6 mies. pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych, Macieja Jasińskiego, drukarza „Konkretnie”, na 3 lata pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych, Józefa Gałąskę, kolportera, na 1 rok i 6 mies. pozbawienia wolności, Natalię Mazurkiewicz, przechowującą powielacz, na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata. G. Wnuk, M. Kińczyk i R. Skrabski zostali skazani na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. 24 IX 1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego skazał J. Zacharskiego na 8 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i dozór kuratorski. Pozostali, jako nieletni, odpowiadali przed Wydziałem Rodzinnym Sądu Rejonowego w Bytomiu, który uniewinnił ich od zarzutu przynależności do nielegalnej organizacji, natomiast uznał za winnych kolportażu ulotek, za co postanowił zastosować środek zapobiegawczy w postaci dozoru kuratora sądowego.

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Bytom

Opcje strony

do góry