Hasła rzeczowe

Ruch na rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej Polaków

Ruch na rzecz Samorządnej Rzeczpospolitej Polaków, podziemna organizacja młodzieży szkół pomaturalnych i studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołana w XII 1981, nazwę przyjęto II/III 1982; organizatorzy: Zbigniew Czerwiński (działacz NZS UAM, po 13 XII 1981 w ukryciu) i Tomasz Galant (uczeń Studium Zespołu Szkół Poligraficznych w Poznaniu); poza nimi w Ruchu działało kilka osób, m.in.: Andrzej Gigiel, Jarosław Pogorzelec, Tomasz Zagozda, Witold Nowak, Dariusz Błażej. W III 1982 opracowano program: rozpowszechnianie informacji o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce, przeciwstawianie się decyzjom WRON, dążenie do budowy Samorządnej Rzeczpospolitej oraz wystąpienia Polski z Układu Warszawskiego i RWPG; postulowano prywatyzację ograniczoną do małych przedsiębiorstw i uwłaszczenie pracowników. Członkowie Ruchu kolportowali prasę podziemną, drukowali i rozrzucali ulotki sygnowane nazwą organizacji z wezwaniem do protestów 12 III, 13 IV oraz 1 i 3 V 1982. W IV 1982 aresztowano i postawiono przed Sądem Wojsk Lotniczych w Poznaniu: T. Galanta - skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, J. Pogorzelca i A. Gigiela - 1 rok w zawieszeniu na 3 lata, Z. Czerwińskiego - uniewinniony. W V 1982 zatrzymano, nast. internowano W. Nowaka.

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry