Hasła rzeczowe

Ruch Nowej Kultury

Ruch Nowej Kultury, 1980–1981, powstał w X 1980 w środowisku studentów wrocławskich z inicjatywy Waldemara Fydrycha „Majora”. Skupiał ok. 100 osób z różnych uczelni i szkół średnich. 29 XI 1980 RNK uzyskał zgodę na działalność na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczestnicy spotykali się w czwartki w klubie NZS-u Progres w Instytucie Filozofii UWr.

Liderem RNK był Waldemar Fydrych, aktywnymi uczestnikami m.in. Wiesław Cupała, Andrzej Dziewit, Piotr Adamcio, Zenon Zegarski, Paweł Jarodzki. RNK wydał gazetkę artystyczną „A” ilustrowaną techniką szablonową.

RNK nawiązywał do kontrkultury lat 60., głosił przywiązanie do sztuki, organizowano indywidualne i zbiorowe akcje artystyczne i happeningi o prowokacyjnym charakterze, obnażające i wyśmiewające absurdy systemu komunistycznego.

Pierwszy happening RNK odbył się w III 1981, polegał na rozdawaniu przechodniom rolek papieru toaletowego. Wiosną 1981 RNK współorganizował Marsz Pokoju, który pod naciskiem ZR Dolny Śląsk przybrał formę mityngu. Inne happeningi odbywały się pod hasłem „Precz z symetrią”.

W XI – XII 1981, w czasie studenckiego strajku solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI, RNK wydał 7 n-rów niezależnego pisma „Pomarańczowa Alternatywa”. W n-rze 1 ogłoszono Manifest surrealizmu socjalistycznego, na którym w późn. czasie opierały się działania Pomarańczowej Alternatywy. W tym czasie, w wyniku nieporozumień z Uczelnianym KS UWr., uczestnicy RNK dołączyli do strajku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie utworzyli Radę Komisarzy Pomarańczowej Rewolucji. RNK zakończył działalność 13 XII 1981.

 

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry